ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

Rolnicy Opolszczyzny poszkodowani przez suszę czekają na pomoc!

16 sierpnia 2018 roku w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się nadzwyczajne spotkanie POROZUMIENIA ROLNIKÓW OPOLSZCZYZNY. Organizacje rolnicze wchodzące w skład porozumienia uznały, że mimo wielu podejmowanych dotychczas działań, konieczne jest udzielenie niezbędnej pomocy rolnikom województwa opolskiego w związku ze skutkami suszy w gospodarstwach regionu. Uznano, że na razie efekty pomocy są mizerne. Tymczasem w wielu przypadkach zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowej pomocy i wsparcia gospodarzy. Porozumienie postanowiło wystosować do ministra rolnictwa pismo otwarte z wnioskami zawierającymi najpilniejsze postulaty, które mogą spowodować złagodzenie skutków suszy nie tylko na Opolszczyźnie. O piśmie do ministra postanowiono poinformować wojewodę, organizacje rolnicze i wszystkie media regionu.
Działania PROZUMIENIA wspiera także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.

Fundacja LSE 2

Fundacja LSE 1