ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

Odnowa wsi nigdy się nie kończy!

W Pałacu Pawłowice odbyło się dwudniowe spotkanie gminnych koordynatorów Opolskiego Programu Odnowy Wsi. Organizatorem był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego.
W czasie spotkania ciekawe warsztaty jak rozpoznawać, wyszukiwać i promować opolskie smaki i specjały kuchni tradycyjnej prowadziła Izabela Byszewska prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Natomiast Grażyna Jałgos – Dębska z Mazowsza, dziennikarka Gazety Sołeckiej interesująco podpowiadała koordynatorom jak wspierać liderów i motywować siebie i innych do działania.
Nad realizacją warsztatów czuwali pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy także inspirowali koordynatorów odnowy wsi opolskiej ciekawymi pomysłami. I okazuje się, że na Opolszczyźnie liderom ich nie brakuje.
Przypominamy! Opolski Program Odnowy Wsi zainicjowany przez Posła RP Ryszarda Wilczyńskiego ma już ponad 20 lat. Jest najstarszym i najlepiej realizowanym w kraju przedsięwzięciem. Uczestniczy w nim już ponad 700 sołectw. Fundacja LŚE w ramach swoich statutowych działań promuje Opolski Program Odnowy Wsi.