ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

Zarybianie Jeziora Turawskiego i innych wód Opolszczyzny.

26 04 2019.Wędkarze z całego regionu w turawskiej Rybaczówce odebrali milion sześć tysięcy sztuk narybku szczupaka. Ryby te wpuszczono do zbiorników wodnych regionu i rzeki Odry. Jak mówi Jakub Roszuk - prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania i dyrektor biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu- 350 tysięcy sztuk szczupaka trafiko dzięki wędkarzom do Jeziora Turawskiego. W maju do tego jeziora i wielu opolskich akwenów wpuszczone zostaną sandacze i inne ryby. A to wszystko po ta, aby poprawić atrakcyjność turystyczną dla wędkarzy za całego kraju. Przede wszytkom jak przypomina Jakub Roszuk to rybacy Opolszczyzny realizując różne projekty najlepiej dbają o bioróżnorodność w wodach województwa opolskiego.