ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

15 05 2019 Prószków k/Opola

,, O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż’’ – III Edycja Konferencji Towarowych Producentów Rolnych. Uczestniczyli w niej najwięksi – towarowi producenci rolni z województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego i najważniejsi liczący się na rynku przetwórcy produktów rolnych. Patronat nad konferencją objął Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele sponsorów i Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym. Celem konferencji była ocena aktualnej sytuacji rynku zbóż i rzepaku oraz umocnienie kontaktów rolników z przetwórcami. Ważne były biznesowe rozmowy producentów z przedstawicielami firm. Bardzo dobrze została oceniona i przyjęta przez uczestników konferencji debata rolna, którą poprowadził Karol Bujoczek, red. naczelny TOP AGRAR POLSKA. Organizatorem konferencji była Spółdzielnia Grup,, Polski Rzepak i Zboża’’, która powstała w ramach konsolidacji producentów, jako zrzeszenie 9 grup producentów rolnych. Obecnie spółdzielnia skupia 13 grup współpracujących z kilkoma firmami skupowymi je oferta to 30 tys. ton rzepaku i 70 tysięcy zboża. Prezesem Zarządu Spóldzielni Polski Rzepak i Zboża jest Mariusz Olejnik - towarowy producent rolny z Opolszczyzny.

Patronat medialny III Konferencji objęli TOP AGRAR POLSKA i Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.