ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

O odnowie wsi w Pawłowicach 8-9 luty 2019

Ponad siedemset z 1028 sołectw województwa opolskiego uczestniczy w realizowanym od 1997 roku Regionalnym Programie Odnowy Wsi województwa opolskiego. W Pawłowicach o osiągnięciach RPOW dyskutowało kilkudziesięciu liderów programu z województwa opolskiego. Dwudniowe szkolenie dla nich zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego

Wśród uczestników było wielu młodych liderów, którzy przejęli pałeczkę odnowy wsi od starszego pokolenia i swoich rodziców.

W czasie spotkania zrealizowano kilkanaście godzin zajęć warsztatowych i prelekcji poświęconych działaniu liderów w rozwoju obszarów wiejskich i ochrony ich bioróżnorodności.

Były rady dotyczące zdobywania pieniędzy na odnowę wsi z Unii Europejskiej oraz w ramach konkursów ogłoszonych przez Marszalka Województwa Opolskiego. Ciekawe zajęcia warsztatowe przeprowadzała z liderami Grażyna Jagłos - Dębska z Mazowsza, dziennikarka Gazety Soleckiej i aktywna działaczka organizacji soleckich, która pokazała jak motywować i porywać mieszkańców wsi do działania.

Interesujące było także spotkanie z posłem RP Ryszardem Wilczyńskim, inicjatorem realizowanego już od ponad 20 lat na Opolszczyźnie Programu Odnowy Wsi.

Natomiast prof. dr hab. Katarzyna Szwedziak z Politechniki Opolskiej przypomniała liderom, że otaczająca wieś przyroda jest atutem rozwoju sołectwa i odnowy wsi.

Trzeba przyznać, że były to wyjątkowe i bardzo dobrze zorganizowane warsztaty przez pracowników Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w czasie, których nie brakowało wymiany doświadczeń miedzy pokoleniami. Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia wspiera i promuje wsie uczestniczące w programie odnowy.

Ok.