ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

Agropuzzle- 4 Izba Rolnicza w Opolu

Od września 2018 roku Izba Rolnicza w Opolu jest koordynatorem Partnerskiego Projektu « Agropuzzle 4 » realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Jest to trzeci partnerski projekt realizowany przez Izbę Rolniczą w Opolu. Tym razem do współpracy przy realizacji projektu zaproszono organizacje z 6 krajów. Są to:

- Izba Rolnicza w Opolu - główny koordynator projektu,

- MSŠZe a VOŠ Opava – Średnia i Wyższa Szkoła Rolnicza z Opavy,

- Uniwersytety Medycyny i Weterynarii z Bukaresztu ,

- NATURA Opava, organizacja ekologiczna z Opavy,

- RUDE – Organizacja NON PROFIT z miasta Covilha w Portugalii,

- Średnia Szkoła Rolnicza z Gujany Francuskiej ,

- Organizacja NON PROFIT COCEDER z Hiszpanii.

25 lutego w Opolu spotkali się koordynatorzy projektu z Francji Josiane Sarant, Elsa Bichara , z Rumunii Mirela Toader i Roman Walentin, z Hiszpanii Tamara Balboa García i Juan Manuel Polentinos Castellanos, z Portugali Hugo Barata Gomez oraz z Czech Jakub Kubačka i Radmila Šrajerová. Celem spotkania w Opolu było poznanie nowych partnerów projektu, zapoznanie ze sposobami jego realizacji oraz ustalenie planu działania. Zdecydowano, że tematem projektu będą zagadnienia związane z agroturystyką, małymi formami rodzinnymi zajmującymi się pszczelarstwem, uprawą ziół, BIO i EKO produkcją żywności. Zapanowano kolejne spotkania partnerskie - we wrześniu 2019 w Polsce na Podlasiu, kwietniu 2020 w Hiszpanii w Validolid oraz w czerwcu 2020 w Gujanie Francuskiej. Działania Izby Rolniczej w zakresie projektu promuje i wspiera Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia