ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

Porozumienie Rolników Opolszczyzny

16 lipca 2019 roku w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie przedstawicieli kilku organizacji rolniczych wchodzących w skład Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Zajęto się przede wszystkim problemem suszy na Opolszczyźnie, szacowaniem szkód suszowych, niepotrzebnym i szkodliwym w obecnej sytuacji klimatycznej zazielenieniem, które nie sprzyja łagodzeniu skutków anomalii pogodowych także problemem rybaków w regionie, których susza dotyka na kilku tysiącach hektarów stawów hodowlanych. Susza spowodowała przede wszystkim niskie plony rzepaku. Problemem jest tzw. zaolejenie, które nie przekracza 36-37 %, co stanowi spory problem, ponieważ większość zakładów potrzebuje zaolejenia przynajmniej na poziomie 40%. Jeżeli większość nasion rzepaku będzie takiej, jakości, to w skali kraju może być spory problem dla przetwórstwa tłuszczowego. Uczestniczący w spotkaniu rolnicy byli zawiedzeni, że mimo zaproszenia nie przybył wojewoda lub wyznaczeni przez niego urzędnicy, aby wysłuchać informacji o sytuacji w regionie i udzielenia odpowiedzi rolnikom. Porozumienie wystosowało pisma do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które podpisali wszyscy członkowie porozumienia. H.W.