ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

Grozi nam powtórka historii i dramaty ludzi jak z upadku PGR w Polsce!

25 kwietnia 2019 r. Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizowała w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję nt. "Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt"

Prelekcję "Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR" wygłosił prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), a na temat obrotu ziemią rolniczą w Polsce interesująco mówił dr Józef Pyrgies (były wiceprezes ANR). Kierunki zmian w produkcji zwierzęcej przedstawił dr Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Odbyła się również bardzo dobra, niepozbawiona krytycznych i opinii i emocji ciekawa debata dotycząca problemów, z jakimi aktualnie borykają się przedsiębiorcy rolni. W dyskusji uczestniczyli dzierżawcy i właściciele towarowych gospodarstw rolnych ze wszystkich regionów oraz Adam Tański, Janusz Rowiński, Józef Pyrgies, Benedykt Pepliński, Mirosław Drygas, Bożena Karwat, i Tomasz Ciodyk.

Partnerami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Rolnicze, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a także Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Bardzo ciepło i z aplauzem została przyjęta przez kilkuset uczestników konferencji i ekspertów premiera najnowszego reportażu filmowego, pt. „Liderzy transformacji polskiego rolnictwa – zagrożeni.”

Producentem filmu jest Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.