ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

Lubuskie Forum Rolnicze jest skuteczne!

W siedzibie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego dniu 10 kwietnia w Zielonej Górze odbyło się wspólne posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego i Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście z województwa opolskiego.

W skład Lubuskiego Forum Rolniczego wchodzą: Szefowie organizacji rolniczych oraz innych instytucji związanych z rolnictwem jak i przetwórstwem rolnym z województwa lubuskiego lub ich przedstawiciel. Wszystkie organizacje biorą udział w Forum na zasadzie dobrowolności. Pracami kieruje przewodniczący wybrany ze wszystkich zrzeszonych Forum na zewnątrz reprezentuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Forum.

Praca Lubuskiego Forum Rolniczego skupia się na wszystkich aspektach związanych z rolnictwem i jego otoczeniem. Przykładem było ostatnie spotkanie z Komisja Rolnictwa Komisja Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim.

Trzeba przyznać, że ta forma wspólnego reprezentowania rolników, ich organizacji i instytucji związanych z rolnictwem województwa - wydaje się być najbardziej skuteczna a jej wieloletnie działanie dowiodło skuteczności Lubskiego Forum Rolniczego. I co ważne, Mariusz Olejnik przedstawił propozycje nawiązania współpracy z takimi organizacjami kilku województw tzw. ściany zachodnie kraju, co zebrani na Forum uznali nie tylko za możliwe, lecz potrzebne w obecnej sytuacji naszego rolnictwa.