ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

Partnerstwo Fundacji LSE

Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia ma partnera do współpracy w Czechach. 31 stycznia 2017 roku na drugim spotkaniu w Jeseniku Zarząd Fundacji podpisał deklaracje współpracy z izbą rolniczą - Okresní agrární komora Jeseník reprezentowaną przez inż. Marie Bubíková, prezesa Izby.

Celem współpracy będzie partnerstwo przy realizacji projektów finansowanych przez Unie Europejską oraz promocja w mediach działalności przedsiębiorców z branży rolniczej, turystyki wiejskiej, spożywczej i leśnictwa na polsko-czeskim pograniczu.