ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

Wizyta na Opolszczyźnie rolników ze Styrii 25 marca 2017

W Izbie Rolniczej odbyło się spotkanie austriackich rolników i przedsiębiorców działających na wsi z władzami Izby Rolniczej w Opolu. Uczestniczyli także przedstawiciele gminy Tarnów Opolski z wójtem. Spotkanie było przede wszystkim wymianą doświadczeń. Austriaccy rolnicy ze Styrii zwiedzieli także gospodarstwa na Opolszczyźnie. Wysoko ocenili opolskie rolnictwo i mieszkańców wsi. Zaprosili opolskich rolników do złożenia rewizyty w Styrii. Zaproszenie zostało przyjęte.
Styria – kraj związkowy w południowej Austrii. Graniczy ze Słowenią, krajami związkowymi: Burgenland, Dolna Austria, Górna Austria, Salzburg i Karyntia. Stolicą kraju związkowego jest miasto statutarne Graz.