ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

16 05 2017 Walne zebranie Izby Rolniczej

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu uzyskał absolutorium podczas Walnego Zgromadzenia delegatów, które odbyło się 16 maja. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium przyjęto jednogłośnie.
Delegaci wysłuchali informacji zarządu na temat rocznej działalności izby.
Walne zgromadzenie przyjęło również wnioski do realizacji, a wśród nich propozycję uproszczenia i urealnienia procedur weterynaryjnych dotyczących rejestracji zwierząt. Zaproponowano też poprawkę do ustawy o ustroju rolnym, która umożliwiłaby przekazanie w prosty sposób następcy gruntów na 10 lat przed przejściem na emeryturę. W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji i instytucji rolniczych współpracujących z Izbą Rolniczą w Opolu.