ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

16- 18 maja 2017 Bioróżnorodne Opolskie

Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W ramach realizacji tej niezwykłej inicjatywy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie odbyły się warsztaty szkoleniowe "Zakładanie i pielęgnacja modelowych sadów starych odmian drzew owocowych",
Uczestniczyli w nich przedstawiciele gmin i starostw z18 miejscowości, w których w tym roku powstaną sady starych gatunków drzew owocowych.
Udział w warsztatach wzięła też Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia , która promuje działa mieszkańców na obszarach wiejskich Opolszczyzny i projekt: ,,Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego,,