ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

30 05 2017 Politechnika Opolska

Politechnika Opolska oraz firma Agro-Kombi zorganizowali drugą edycję konferencji pt. ,,Gleba – od niej się zaczyna. W czasie konferencji omówione zostały zagadnienia związane z żyznością i nawożeniem gleby, a prelegentami byli eksperci z Austrii i Niemiec: Hans Unterfrauner z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Ulrik Volke z przedsiębiorstwa Karner Dungerproduktion.
Organizatorem spotkania była Katedra Inżynierii Biosystemów z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Konferencje promowała Fundacja LŚE.