ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

VI Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Opolszczyzny

25 10 2017 r. w Prószkowie odbyła się VI edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowana przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych. Celem rywalizacji była prezentacja dorobku oraz tradycji i kultury Kół Gospodyń Wiejskich Opolszczyzny. Do tej niezwykłej imprezy gospodyń zakalikowano 10 zespołów. Turniej zrealizowano dzięki wsparciu unijnemu. Partnerami tego projektu w ramach PROW byli: Izba Rolnicza w Opolu i Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia z Opola. Partnerzy byli także fundatorami cennych nagród rzeczowych. Nagrody wyróżnionym Kołom Gospodyń wiejskich wręczali Henryk Wawer prezes Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia i Marek Froelich wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu