ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

AGROFESTIWAL 2019

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie zorganizowano po raz kolejny Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal.

W tym roku do Zakrzowa przyjechało kilkuset wystawców. Pokazano ponad 700 sztuk królików różnych ras, prawie 400 gołębi, 80 sztuk kur, a także indory i po raz pierwszy bażanty. Można było także podziwiać owce, kozy i kilka ras koni. W trakcie wystawy odbyło się wiele imprez towarzyszących. W wystąpili między innymi Zespół Pieśni i Tańca Opole, kabaret Joanny Bartel. Był także występ grupy tanecznej., Pokazy jeździeckie i pokazy psów. Po raz pierwszy zaprezentowali się także producenci owoców, przed wszystkim smacznych jabłek z odbudowanych nowoczesnych sadow w Grudyni. Zorganizowano także panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Tradycyjnie podczas Agrofestiwalu wyróżnionym hodowcom zostały nagrody także puchary przyznane przez marszałka województwa opolskiego.

H.W