ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

XXVIII Konkurs Plastyki Obrzędowej

Święta, zwyczaje  i obrzędy  ludowe towarzyszą nam od stuleci. Są one świadectwem ciągłości naszych pięknych tradycji i naszej tożsamości, to nasze dziedzictwo, które należy ocalić od zapomnienia. Z takim zamysłem organizowany jest od 28 lat w Ośrodku  Kultury w Rudnikach Konkurs Plastyki Obrzędowej. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędowością i kultywowanymi  zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło143 uczestników reprezentujących  6 województw: opolskie, śląskie,  łódzkie, wielkopolskie, lubelskie. Przedstawili oni 169 prac, w tym 12 prac zbiorowych. Zgodnie z regulaminem dokonano oceny prac w czternastu regulaminowych kategoriach z podziałem na dorosłych twórców i dzieci. Nagrodami finansowymi, rzeczowymi i książkowymi obdarowano około 90 osób. Nagrody ufundowane zostały ze środków Gminy Rudniki, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.