ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

Bioróżnorodne Opolskie w Saksonii

W dniach 25 – 27 września w Niemczech odbyły warsztaty edukacyjne „DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I BIORÓŻNORODNOŚCI W SAKSONII”, W Dreźnie i na terenie landu Saksonia uczestnicy warsztatów poznawali formy, metody i praktyki z zakresu ochrony przyrody oraz bioróżnorodności w Saksonii. Międzynarodowe Warsztaty dla ponad 20 osób zorganizowano w ramach projektu RPO „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.
W warsztatach uczestniczył na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Henryk Wawer - prezes zarządu Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia er, kory realizuje firm o warsztatach zagranicznych z cyklu Bioróżnorodne Opolskie finansowany przez fundacje.