ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

W sobotę, 10 września Dożynki Prezydenckie 2016 w Spale Dożynki prezydenckie 2016 w Spale rozpoczął Konkurs wieńców żniwnych Uczestniczyła w nim prezydentowa Agata Kornhauser-Duda
Wieńce przywiozły ze sobą reprezentacje wszystkich województw. Opolszczyznę reprezentowała wieś Olszowa z gminy Ujazd Przed prezydentową Agatą Dudą wszystkie grupy wieńcowe mogły zaprezentować swoje tradycje i przygotowany wieniec. Pierwsze miejsce i jedyne na podium zdobył wieniec z woj. lubelskiego. Korona żniwna z Olszowej zdobyła wyróżnienie Prezydenta Andrzeja Dudy.

***********************************************************

Następnego dnia, 11 września w Spale odbyły się główne uroczystości Dożynek Prezydenckich. W uroczystościach, których centralnym punktem była msza odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale, udział wziął Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Po mszy Para Prezydencka wraz z korowodem dożynkowym przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się gala dożynkowa. W dożynkach uczestniczyły reprezentacje wszystkich województw. Niezwykle ciekawa była prezentacja Opolszczyzny. Między innymi odbyły się warsztaty malowania opolskiej porcelany, wykonywania kroszonek oraz rzeźbiarstwa ludowego. Odwiedzający stoisko mieli okazję poznać tradycyjne opolskie potrawy. Stoiska cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Tekst i zdjęcia: Henryk Wawer

Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy współpracy z Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Program Działaj Lokalnie finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Ale Stowarzyszenie robi więcej. Także, projekty, które nie zdobyły grantu a są niezwykle będą realizowane dzięki pieniądzom zebranym w czasie spotkania mieszkańców regionu w Galerii Sztuki w Leśnicy. Jak się okazało trzy zaprezentowane projekty spodobały się i zebrano na ich realizację w czasie jedynej w swoim rodzaju licytacji ponad 10 tysięcy złotych. Była to niezwykła impreza , w której uczestnicy pokazali , że mają hojne i szczodre serca oraz potrafią docenić to co jest dobre. Krąg Darczyńców - to druga taka impreza zrealizowana w Polsce a pierwsza na Opolszczyźnie.

HW

20 września 2016 odbyło się niezwykłe spotkanie Izby Rolniczej w Opolu z kolegami Izby Rolniczej Republiki Czeskiej z Szumperka.    

W całodniowej naradzie uczestniczyło kilkudziesięciu czeskich gospodarzy z Ołomunieckiego województwa oraz przedstawiciele organizacji rolniczych Opolszczyzny – Mariusz Olejnik prezes Opolskiego Związku Producentów i Rolnych i Franciszek Misków z Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz i zarząd Izby Rolniczej w Opolu. Inicjatorem i pomysłodawca spotkania był Zbigniew Kozik, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z powiatu nyskiego współpracujący z czeskimi gospodarzami

Trzeba przyznać ,że było to i jak się okazuje owoce spotkanie zarówno dla czeskich jak i opolskich gospodarzy.

W czasie wizyty na Opolszczyźnie goście izby odwiedzili także Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjna w Wydrowicach i gospodarstwa w powiecie nyskim. Czesi chwali opolskich gospodarzy i wysoko oceni kondycje rolnictwa Opolszczyzny, Czesi zaprosili opolskich gospodarzy do siebie z rewizytą. Wszystko wskazuje na to, że pokłosiem spotkania na Opolszczyźnie będzie nawiązanie oficjalnej współpracy izb rolniczych z Opola i Szumperka

Tekst i zdjęcia: Henryk Wawer

W obchodach jubileuszu 20-lecia reaktywowania działalności izb rolniczych i 120-lecia istnienia izb na ziemiach polskich na zaproszenie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wzięli przedstawiciele Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych (APCA) z Prezesem Guy Vasseur na czele.

Przy okazji tej okazji, w dniu 25 sierpnia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obyło się spotkanie szefów Francuskich Izb Rolniczych ze współpracującymi wojewódzkimi izbami rolniczymi. Ważnym punktem spotkania było dokonanie przeglądu współpracy pomiędzy Izbami z Francji i Polski oraz informacja na temat zmian jakie dokonały się w Izbach w Polsce od 1995 roku. Przedstawiciele izb rolniczych, które utrzymują współpracę z regionalnymi izbami we Francji od wielu lat: Małopolska, Lubelska i Izba Rolnicza w Opolu przedstawiły prezentację na temat wspólnych działań.

W trakcie spotkania odbyła się konferencja prasowa prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, prezesa Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych Guy Vasseur’a oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który zaznaczył, że w Polsce izby rolnicze powinny podnieść rangę na wzór przedwojennych i zwrócił uwagę, że w procesie przekształceń w latach 90.tych ubiegłego wieku wiele francuskich doświadczeń dotyczących funkcjonowania otoczenia rolnictwa zostało adaptowanych do polskich rozwiązań. HW

Tegoroczne wojewódzkie Święto Polonów zorganizowano w Ujeździe. Uroczystości dożynkowe poprzedziła dwugodzinna msza w intencji ojczyzny i polskiego rolnika, koncelebrowana w kościele parafialnym przez biskupa Andrzeja Czaję. Po mszy ponad godzinę ulicami Ujazdu maszerował barwy korowód dożynkowy z Rynku do stadionu sportowego, gdzie odbyła się dożynkowa gala. W korowodzie przemaszerowały zaprzęgi konne, specjalna bryczka powiozła starostów dożynkowych, wniesiono na stadion ponad 30 koron żniwnych. Jak zwykle pełne humoru były scenki z życia wsi, które rozgrywały się na udekorowanych platformach ciągniętych przez traktory.
W czasie gali marszałek Andrzej Buła przyjął chleb od starostów dożynkowych. W trakcie uroczystości ksiądz Józef Żyłka, długoletni proboszcz parafii w miejscowości Klucz otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. W Ujeździe rozstrzygnięte zostały dwa konkursy – „Pięknej wsi opolskiej 2016” oraz Wojewódzki Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych. Jury, spośród zaprezentowanych koron, I miejsce w kategorii koron kłosowych przyznało pracy wykonanej w Gogolinie-Karłubcu, a w kategorii koron ziarnkowych zwyciężył Odrowąż w gm. Gogolin.
H.W.

Fundacja LUDZIE ŚRODOWISKO EKOLOGIA promująca opolską wieś po raz pierwszy na Dożynkach Wojewódzkich 2016 w Ujeździe przyznała nagrodę specjalną 1000 złotych za koronę żniwną , która najbardziej podobała się uczestnikom dożynek. Otrzymało ją sołectwo Roszkowice z gminy Niemodlin. Nagrodę wręczył wiceprezes zarządu Fundacji LŚE Piotr Namysło .

W dniu 24 sierpnia 2016 r. w Parzniewie obchodzono Jubileusz 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych, który Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie, którą koncelebrował bp Michał Janocha oraz ks. Marian Mikołajczak proboszcz parafii Św. Kazimierza.

Następnie, uczestnicy zgromadzili się w Parzniewie, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie nowo wybudowanego budynku szkoleniowo - biurowego Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Przedstawiciele Prezydenta RP, rządu i parlamentarzyści gratulowali rolnikom sukcesu w tworzeniu nowoczesnych gospodarstw rolnych. W dziele tym wspierały ich skutecznie Izby Rolnicze.

Za to kilkudziesięciu działaczy izby - rolników nagrodzono odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi.

Z Opolszczyzny odznaczeniami uhonorowani zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi

Bogdan Zioła

Srebrną odznaką Krajowej Rady Izb Rolniczych

Herbert Czaja

Po ceremonii odznaczeń samorządu rolniczego wręczono uczestnikom rocznicowej gali pamiątkowe medale z okazji 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego. Oprac. HW

W dniach 27-30 czerwca 2016 roku obyły się we Francji warsztaty edukacyjne Bioróżnorodność - wyzwania dla ochrony, strategie lokalne, wersje terytorialne. Do udziału w tej podróży edukacyjnej do Francji została zaproszona przez Urząd Marszałkowski w Opolu Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia. W regionie Burgundia- Franche Comte specjaliści z zakresu bioróżnorodności podkreślali znaczenie władz regionalnych w zapewnianiu harmonii pomiędzy założeniami polityk Unii Europejskiej , strategiami krajowymi i projektami wdrażanymi na szczeblach niższego rzędu. Uczestnicy wizyty we Francji mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Rezerwatów Przyrody Francji oraz zwiedzić eko- przyjazny budynek, w tym hotel dla owadów w Dijon. Wizyta samorządowców Opolszczyzny i przedstawicieli stowarzyszeń oraz gmin uczestniczących w projekcie bioróżnorodności realizowanym w regionie była okazją nie tylko dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie polityk i praktyk dotyczących wspierania bioróżnorodności, ale również przyczyniły się do nawiązania cennych kontaktów i możliwości współpracy na przyszłość. Materiały z podróży do Francji ukażą się w mediach społecznościowych i filmach z projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego,,.

Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia nagrodziła druhów z OSP Bobrowa za niezwykły pomysł organizacji Międzynarodowych Zawodów Drwali, które odbyły się już po raz siedemnasty. Dla dzielnych strażaków ochotników ufundowaliśmy nagrodę w wysokości 1000 złotych.

 

Zdjęcia XVII Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej 2-3 lipca 2016 roku

test

Obchody 120 lecia izb rolniczych

Uroczystą Konferencją samorząd rolniczy rozpoczął obchody Jubileuszu 120 lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20 lecia reaktywacji izb rolniczych. W przeddzień 130 rocznicy urodzin patrona Wielkopolskiej Izby Rolniczej hrabiego Aleksandra Szembeka, w Siemianicach. To wieś granicząca z Opolszczyzną , w jego rodzinnej miejscowości (powiat kępiński) odbyło się spotkanie poświęcone historii izb rolniczych na ziemiach polskich. W spotkaniu udział wzięli delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski oraz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczą i Izby Rolniczej w Opolu.

 


Po mszy Świętęj w intencji dr Aleksandra hr. Szembeka delegacje przedstawicieli samorządu rolniczego, samorządu województwa oraz przybyli goście złożyli wiązanki kwiatów na grobie dr Aleksandra hr. Szembeka. Potem  odbyła się Konferencja, podczas której jej uczestnicy  mogli wiele dowiedzieć się o początkach samorządu rolniczego w Wielkopolsce i jego współtwórcy Aleksandrze Szembeku. O jego działalności politycznej oraz zasługach całego rodu Szembeków opowiedział w wykładzie pt. „Hrabia Aleksander Szembek – ludowy hrabia” Paweł Grzesiak doktorant Uniwersytetu Opolskiego.

 

Organizatorem Konferencji była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Wójta Gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczą i Izby Rolniczej w Opolu. Konferencja rozpoczyna cykl spotkań, konferencji naukowych, prelekcji, wystaw oraz różnego rodzaju wydarzeń, które zorganizowane zostaną w 2016 roku. Spotkania te będą miały na celu nie tylko przybliżenie historii samorządu rolniczego, ukazanie różnorodności polskiego rolnictwa oraz wypracowanie kierunków działań na przyszłość.

 

oprac. HW