ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

Spotkanie Opłatkowe Środowisk Rolniczych w Opolu 20 12 2018
Porozumienie Rolników Opolszczyzny – Izba Rolnicza, Opolski Związek Producentów Rolnych, Rybacka Lokalna Grupa Działania, Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Związek Śląskich Rolników oraz Związek Hodowców Drobiu Opolu - zorganizowało spotkanie środowisk rolniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawiciele Zarządu Izby i Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Mimo, że oceniono, iż dla rolników Opolszczyzny 2018 rok to był trudny rok, to wraz z ziarnem wysianym na pola na opolskiej wsi zasiana została nadzieja, że w następnym roku będzie lepiej.

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych zorganizował Biesiadę Bożonarodzeniową w tym razem w Opolu z udziałem kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszonych gości- przyjaciół wspierających Związek w codziennej działalności.
Biesiadzie przewodniczyła Danuta Bajak prezes związku, która witając uczestników biesiady przypomniała rolę, jaką kobiety wiejskie odgrywają w pielęgnowaniu i kontynuowaniu tradycji kulinarnej Śląska Opolskiego. Dzięki temu na stolach świątecznych możemy podziwiać potrawy podkreślające wielokulturowość naszego regionu.
I rzeczywiście przede wszystkim Panie z Kół Gospodyń Wiejskich dbają nie tylko o tradycje w naszym regionie, ale także o to, aby uczestniczyło w jej pielęgnowaniu i kontynuowaniu coraz więcej młodych gospodyń.
Co gospodynie potrafią pokazały uczestnicząc w konkursach na Stroik Bożonarodzeniowy i Świąteczne Ciasto.
Trzeba przyznać, że pomysłów jak zawsze gospodyniom nie zabrakło a ciasta przygotowane przez Panie z KGW były znakomite i pyszne. A uroku biesiadzie dodały także polskie kolędy w wykonaniu niezwykłej artystki Małgorzaty Kulińskiej z gminy Lewin Brzeski.
Biesiadę medialnie wspiera także Fundacja LŚE, która we współpracy z Opolskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych i Izba Rolnicza w Opolu przygotowała reportaż filmowy z imprezy, który zostanie wyemitowany w mediach społecznościowych. HW.

W Pałacu Pawłowice odbyło się dwudniowe spotkanie gminnych koordynatorów Opolskiego Programu Odnowy Wsi. Organizatorem był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego.
W czasie spotkania ciekawe warsztaty jak rozpoznawać, wyszukiwać i promować opolskie smaki i specjały kuchni tradycyjnej prowadziła Izabela Byszewska prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Natomiast Grażyna Jałgos – Dębska z Mazowsza, dziennikarka Gazety Sołeckiej interesująco podpowiadała koordynatorom jak wspierać liderów i motywować siebie i innych do działania.
Nad realizacją warsztatów czuwali pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy także inspirowali koordynatorów odnowy wsi opolskiej ciekawymi pomysłami. I okazuje się, że na Opolszczyźnie liderom ich nie brakuje.
Przypominamy! Opolski Program Odnowy Wsi zainicjowany przez Posła RP Ryszarda Wilczyńskiego ma już ponad 20 lat. Jest najstarszym i najlepiej realizowanym w kraju przedsięwzięciem. Uczestniczy w nim już ponad 700 sołectw. Fundacja LŚE w ramach swoich statutowych działań promuje Opolski Program Odnowy Wsi.

5 11 2018
Pożyteczne mikroorganizmy mają zbawienny wpływ na ekosystem, na nas i na planetę. Tymczasem wciąż za mało się o nich wiemy. Dlatego wiedze naszą i producentów żywności wzbogacają organizowane na Politechnice Opolskiej oraz polskich Uniwersytetach Rolniczych i Przyrodniczych cykliczne spotkania i konferencje.
Szczególną rolę we wzbogacaniu wiedzy o biologizacji rolnictwa i pożytecznych mikroorganizmach na Opolszczyźnie odgrywają działania edukacyjno - informacyjne Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów oraz ProBiotics Polska, które w listopadzie zorganizowały w Izbie Rolniczej w Opolu kolejne spotkanie z gospodarzami Opolszczyzny. W Izbie Rolniczej z ekspertami spotkało się kilkudziesięciu rolników przede wszystkim hodowców trzody chlewnej. Szczególnie zaciekawiły ich informacje jak dzięki stosowaniu probiotechnologii można spowodować, aby we wsi nie śmierdziało nie tylko mieszkańcom miasta.
I co ważne wiedzę tę już wykorzystują na Opolszczyźnie dobrze wykszatłceni młodzi gospodarze, którzy zajmują się produkcja rolna na duża skalę. I co ciekawe to oni najlepiej dbają o swoja ziemie i mają dzięki logizacji rolnictwa. Najlepsze wyniki i największe plony w kraju a niektórzy nawet w Europie.
Probiotechnologię w polu i zagrodzie od trzech lat wspiera i promuje Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.

Członkowie sieci Kulinarne Opolskie pod koniec listopada 2018 roku uczestniczyli w trzydniowej podróży do Małopolski . Wyprawę zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Uczestniczyło w niej 20 osób repezentujących różne podmioty.
Województwo małopolskie do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego należy dopiero od trzech lat i skupia 33 podmioty – firmy przetwórcze, pasieki, restauracje gospodarstwa agroturystyczne i rolne. Trzeba jednak przyznać , że działa prężnie i jest co podziwiać oraz podpatrywać. Uczestnicy kulinarnej podróży pokonali w trzy ponad tysiąc kilometrów poznając producentów , członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska. I jak oceniają były miejsca warte odwiedzenia. Wyprawę członków sieci do Małopolski bardzo dobrze merytorycznie i organizacyjnie przygotowały regionalne koordynatorki Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Beata Chądzyńska w województwa małopolskiego i Anna Bodzioch z województwa opolskiego. I trzeba przyznać , że była to niezwykłe pouczająca i udana wyprawa.

Na konferencji prasowej Lech Waloszczyk , dyrektor regionalnego Oddziału KRUS w Opolu zapoznał dziennikarzy z treścią listu Prezesa KRUS, w którym między innymi jest podziękowanie współorganizatorom, uczestnikom i fundatorom nagród tegorocznej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Organizatorzy XVI edycji w roku 2018: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dyrektor i jego zastępca przypomnieli sukcesy uzyskane w konkursach KRUS przez rolników Opolszczyzny i mieszkańców obszarów wiejskich. A jest się, czym chwalić, ponieważ są ogromne. I tak
- w XVI edycji konkursu w 2018 r. – wyróżnienie za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego – Państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn z Rożniątowa.
Ilość gospodarstw z Oddziału Regionalnego w Opolu (= woj. opolskie) uczestniczących w konkursie w roku 2018: 28.
- w XV edycji konkursu w 2017 r. – wyróżnienie za dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego, wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych, oraz duży wkład pracy w tworzenie ładu przestrzennego krajobrazu wiejskiego – Państwo Małgorzata i Ewald Kamrad, Magdalena Kamrad – Semma
- w XIV edycji konkursu w 2016 r. - II miejsce – Państwo Zdzisław, Barbara, Mariusz, Maria Załoga
- w XIII edycji konkursu w 2015 r. – III miejsce
- w XII edycji konkursu w 2014 r. - wyróżnienie za wydzielenie parku maszynowego
z zapleczem warsztatowym i magazynem paliw oraz kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych
- w XI edycji konkursu w 2013 r. - nagroda Prezesa KRUS
- w X edycji konkursu w 2012 r. - statuetka Redakcji Ogólnopolskiego Tygodnika Zielony Sztandar za bezpieczne, zadaszone ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa
- w IX edycji konkursu w 2011 r. - nagroda specjalna za bezpieczny sposób prowadzenia produkcji trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
- w VIII edycji konkursu w 2010 r. - III miejsce
- w VII w edycji konkursu w 2009 r. - IV miejsce
KONKURS PLASTYCZNY: osiągnięcia w skali kraju
- w VIII edycji konkursu w 2018 r. - III miejsce dla ucznia ze SP w Dąbrowie
- wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Polkowskiem
Do konkursu w roku 2018 przystąpiło 1006 dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa opolskiego.
- w VII edycji konkursu w 2017 r. - wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Łanach
- wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Mechnicy
- w VI edycji konkursu w 2016 r. - I miejsce dla uczennicy ze SP w Łanach
- wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Komornikach
- w V edycji konkursu w 2015 r. - wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Kościeliskach
- w III edycji konkursu w 2013 r. - I miejsce dla uczennicy ze SP w Lewinie Brzeskim
- w I edycji konkursu w 2011 r. - I miejsce dla uczennicy ze SP w Rozmierce
I co ważne! Jest coraz mniej wypadków w gospodarstwach województwa opolskiego. Wypadki –
za 3 kwartały 2017 r. do 3 kwartałów 2018 r. – spadek o 49 wypadków, tj. o 22 %
(z 222 do 173),
najwięcej wypadków – z grupy upadek, pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn, uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta –
w roku 2018 KRUS prowadził akcję „upadek to nie przypadek”,
w roku 2019 – kampania prewencyjna pod hasłem „nie daj się wkręcić”. Celem akcji będzie propagowanie zasad bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania pochwyceniom i uderzeniom przez ich ruchome części.
Kampanie promocyjne KRUS odnoszą się, co roku do innej grupy wypadków, ale całoroczne działania prewencyjne obejmują swym zasięgiem promocję zasad bezpieczeństwa pracy i życia w gospodarstwach rolnych w całym zakresie przyczyn wypadków, zarówno wśród rolników jak i wśród dzieci.
Od trzech lat profilaktykę i promocję działań Opolskiego KRUS-u w zakresie bezpieczeństwa wspiera FUNDACJA LUDZIE ŚRODOWISKO EKOLIGIA, która także jest fundatorem nagród dla laureatów konkursów.

Ekonomia i jakość – studium Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Taki był temat konferencji, która odbyła się 7 listopada 2018 roku. Uczestnikami było kilkudziesięciu najlepszych rolników z południowo zachodniej Polski. Organizatorem tego naukowego spotkania gospodarzy byli: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, RGD Brody oraz Stowarzyszanie EkosytEM Dziedzictwo Natury. Ciekawe prelekcje wygłosili Edward Wartych dyr. RGD Brody, naukowcy UP w Poznaniu oraz Stanisław Kolbusz prezes Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury. A to, o czym mówili i to, czego dokonano w RGD Brody w zakresie biotechnologii przez kilkadziesiąt lat jej stosowania można było zobaczyć w czasie wizyty w obiektach i na polach gospodarstwa. W konferencji uczestniczyła także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, która przygotowuje reportaż z konferencji i zwiedzania gospodarstwa w Brodach.

3 XI 2018 roku o Otwarciem Centrum Edukacji Łowieckiej i siedziby Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckie rozpoczęto obchody Jubileuszu 95- lecia Polskiego Związku Łowieckiego. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście i liczna grupa z ponad 3 tysięcy myśliwych Opolszczyzny. Nowy obiekt poświecił ksiądz biskup Andrzej a Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej. Centrum wybudowane w rekordowym tempie obok strzelnicy w Grudzicach, jest szczególnym upamiętnieniem 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego i wymiernym efektem działań opolskich myśliwych.
W Filharmonii Opolskiej odbyła się druga część uroczystości – Jubileuszowa Gala, w czasie, której odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi uhonorowano kilkudziesięciu myśliwych. Dla myśliwych i ich gości wstąpili: Zespół Reprezentacyjny PZŁ z solistami, zespół góralski ,,Krzesani” , myśliwska grupa ,,Żubrosie” i rewelacja tego wieczoru Myśliwska Orkiestra Gminna Komprachcice.
Drodzy Myśliwi! Gratulacje za pielęgnowanie pięknej tradycji polskiego myślistwa i łowiectwa. Darz Bór!
Gala z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego została zorganizowana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu pod patronatem honorowym Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego. Opolskich myśliwych w ramach swoich działań statutowych wspiera i promuje od trzech lat Fundacja Ludzie Środowisko Ekologa.

15 -18 października 2018 roku kilkudziesięciu przedstawicieli Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego uczestniczyło w trzydniowych warsztatach zorganizowanych w mieście Split w Chorwacji. Wizyta rozpoczęła się od powitalnego spotkania na tarasie dachu hotelu Cornaro. Do Splitu przybyli przedstawiciele Sieci z Polski, Norwegii, Danii Niemiec, Chorwacji i Szwecji oraz z Turcji.
W czasie warsztatów ich uczestnicy odwiedzili chorwackie firmy i producentów z Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dalmacji. Otrzymali informacje o działaniu i metodach produkcji oraz wysłuchali opowieści o lokalnych produktach kulinarnych Chorwacji tych na morzem, jaki w głębi kraju. Do udziału w warsztatach zaproszono także Fundację Ludzie Środowisko Ekologia, która promuje obszary wiejskie ich mieszkańców oraz sieć Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego. Trzeba przyznać, że były to udane i bardzo dobrze zorganizowane warsztaty przez chorwackich członków Sieci Kulinarske Baština Splitsko-dalmatinska županija.

Ok.

11 X 2018 r. w Opolu uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. To święto obchodzone 15 października od 2008, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie. Obchody Zorganizował Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych wspólnie z Andrzejem Bułą marszałkiem województwa Opolskiego. Imprezę odwiedził były Prezydent RP Bronisław Komorowski, który dziś przebywał w Opolu. Został bardzo serdecznie przejęty przez panie. W czasie imprezy były podziękowania i nagradzanie Pań. Przede wszystkim było to bardzo udane świetle wszystkich kobiet Opolszczyzny, zarówno tych, co mieszkają na wsi jak i tych, które ze wsi pochodzą. Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia była producentem filmu pt. KOBIETY MAJA MOC!,. Jego premiera odbyła się podczas uroczystej gali X Miedzynarodowego0 Dnia Kobiet Wiejskich.

11 10 2018. Z okazji X Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich zostałem dzisiaj uhonorowany statuetką srebrnego rycerza. To uznanie Pań za wspieranie ich i promowanie obszarów wiejskich przez ponad 20 lat. Na statuetce jest tabliczka o treści: Obyś nigdy nie tracił ducha i wspierał kobiece pasje,,. Myślę, że dam radę, ale to dzięki kobietom powstało bardzo dużo materiałów filmowych, których były inspiracją i mocno mnie wpierały w tym co robię. Serdecznie dziękuje kobietom Opolszczyzny i Danusi Bajak za to, że doceniają moją pracę dla mieszkańców naszego regionu. Myślę Drogie Panie, że Was nie zawiodę. Serdeczne dziękuję.!

7 .10.2018r. karp przyrządzany na różne sposoby na zamku w Niemodlinie. Przede wszystkim karp tradycyjnie smażony cieszył się uznaniem smakoszy, miedzy innymi smażony przez Danutę Majewską z gospodarstwa agroturystycznego w Lubiczu. Był także rosół z karpia czy faworki z tej ryby. Nasz region ma trzecie miejsce w kraju w produkcji karpia przekonywał dziś Jakub Roszuk prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Opolszczyzna” -,, Promujemy karpia i staramy się upowszechniać różne kulinarne i sposoby jego wykorzystania. Naszym celem jest, aby ta ryba spożywana była nie tylko w wigilie,, - mówi prezes Jakub Roszuk.
W czasie Wojewódzkiego Święta Karpia na zamku zorganizowano kulinarny konkurs z gotowaniem na żywo. Pięć dwuosobowych drużyn przygotowywało potrawy z karpia i z kaszy gryczanej. Uczestników oceniali najlepsi szefowie kuchni skupieni w ogólnokrajowych organizacjach kucharzy.
Tymczasem warto wiedzieć, że karp z Niemodlina to wyjątkowa ryba. Hodowana jest taka samo od średniowiecza. Jest karmiona paszą naturalną, przede wszystkim zbożem. I co ważne w 2015 roku karp niemodliński został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Od trzech lat Święto Karpia wspiera także wraz z innymi sponsorami Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia z Opola.

off
W 15 i 16 września, w Spale rozpoczęły się Dożynki Prezydenckie 2018. Na początek na spalskim stadionie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec, w którym reprezentacje 16 województw wystawiły do oceny swoje żniwne dzieła. Trzeba przyznać, że wieńce zachwycały jury. Wiele koron w tym roku symbolika nawiązywało do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Zespoły wykonawców koron prześcigały się pomysłach ich prezentacji. Była to niezwykła oprawa, w której artyści pięknie je ośpiewali oraz obtańczyli, pokazując, jak piękny i zróżnicowany jest nasz folklor.
Drugiego dnia spalskich dożynek przed mszą świętą Prezydent RP Andrzej Duda wraz małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z twórcami koron i wręczyli im podziękowanie. Korona z województwa opolskiego inna niż wszystkie tzw.,, ziarnkowa,, zachwyciła parę prezydencką. Ekipie twórców tej niezwykłej korony, gospodyniom ze wsi Odrowąż w gminie Gogolin przyznano wyróżnienie i nagrodę pieniężną.
Główne obchody święta plonów rozpoczęły się od mszy świętej w intencji rolników w kaplicy polowej Armii Krajowej. Uczestniczyli w niej również m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, władze samorządowe województw. Opolszczyznę reprezentowali: Antoni Konopka członek zarządu województwa i starosta dożynek Mariusz Załoga, wraz zona i rodzicami. Mszę św. odprawił arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Dziękował Bogu za udany, choć niełatwy sezon zbiorów, a rolnikom za ich pracę .
Po mszy Andrzej Duda z małżonką wraz z barwnym i kolorowym korowodem dożynkowym przeszli na stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyli starostowie dożynek - Ewa Szydłowska z województwa mazowieckiego i Mariusz Załoga, rolnik ze wsi Bukowie z województwa opolskiego.
Po ceremonii prezydent wraz z małżonką odwiedził wszystkie stoiska w miasteczku regionów. Byli zachwyceni wspaniale zaprezentowanym stoiskiem promocyjnym Opolszczyzny. W tym roku zespól urzędu marszałkowskiego z departamentu rolnictwa i rozwoju wsi w przygotowaniu stoiska wsparli – panie i panowie ze wsi Pilszcz i grupa wieńcowa z Odrowąża z sołtysem Rudolfem Bekieszem. Zaprezentowali się zespół ,,Aksamitki,, z Gogolina i Spółdzielnia Socjalna ,,Pilszczanka,, z Pilszcza. Pokazali warsztaty rękodzieła i robienia pierników.. Panie z Pilszcza przygotowały tez smaczne jadło dla dożynkowych gości stoiska. Śląskim koloczerm z Jemielnicy i krokietami, barszczem ora pierogami z kapustą i grzybami z Pilszcza.

2 września uroczystą mszą świętą dziękczynną odprawioną przez ordynariusza diecezji opolskiej bp. Andrzeja Czaje rozpoczęły się tegoroczne dożynki wojewódzkie w Paczkowie. Biskup podziękował rolnikom za ich pracę.
Po mszy barwny korowód przeszedł ulicami miasta sprzed kościoła na stadion, gdzie odbyła się oficjalna część święta plonów. W dożynkach uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i sołectw.
Tradycyjnie Starostowie dożynek, którymi byli Ewelina Bryk – Rogozik prowadząca wraz z mężem gospodarstwo o powierzchni około 120 ha oraz Jan Oleksy, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo o powierzchni 70 ha. Wręczyli bochen chleba marszałkowi województwa upieczony z tegorocznych zbiorów, po czym rozdano chleb uczestnikom dożynek..
Także przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Rolników i organizacji Społecznych przekazali bochen chleba i rolnicze upominki marszałkowi i wojewodzie i burmistrzowi Paczkowa.
W czasie dożynek ogłoszono wyniki konkursów. Wśród nich konkurs koron żniwnych, w którym nagrodzono kilkanaście z 37 koron żniwnych z regionu i 11 z gminy Paczków. Korona gospodyń ze wsi Puszyna gmina Korfantów zdaniem komisji była najpiękniejsza i zdobyła I miejsce. Natomiast w kategorii koron ziarnkowych pierwsze miejsce otrzymały gospodynie ze wsi Dylaki z gminy Ozimek. W czasie dożynek ogłoszono też wyniki konkursu „Piękna Wieś Opolska 2018”. Zwyciężyła wieś Chróścina. Dbałość o przyrodę, połączona z wykonaniem inwestycji zostały docenione w tegorocznym konkursie „Piękna Wieś Opolska 2018”. W tym roku najlepszym projektem odnowy wsi okazał się Eko-Przystanek w Spóroku.
Deszcz nagród spadł również na uczestników tegorocznego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu, który zorganizowano w czasie dożynek po raz pierwszy. Kilkadziesiąt produktów tradycyjnych Opolszczyzny oceniała Komisja Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego z Izabella Byszewska i przedstawicielami Opolszczyzny. Nagrodzono miejscami na podium kilka potraw i nalewek a kilkunastu przyznano wyróżnienia. Spośród zgłoszonych produktów do „Perły” kulinarnej nominowane zostały: śmietankówka oleska, konfitura z mirabelki, ser leśny, kiełbasa w krauzie, naturalny olej głubczycki z ostropestu, ciasta jeż i rolada makowa.
Kto otrzymał perłę? - To Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ogłosi w czasie targów w Poznaniu pod koniec września.

Off
13 września w Kluczborku odbyła się uroczysta gala 15 lecia Opolskiej regionalnej Organizacji Turystycznej. Była to okazja do podsumowania dokonań OROT na Opolszczyźnie .Trzeba przyznać, że OROT, który skupia ponad 150 członków ma się, czym pochwalić. I za to nagrodzono i wyróżniono kilkadziesiąt osób zasłużonych dla rozwoju i promocji turystyki na Opolszczyźnie.
W czasie gali uczestnicy jubileuszu OROT-u podziękowali zespołowi pracowników kierowanemu przez Piotra Mielca za zaangażowanie i bardzo dobrą pracę. Była to też okazja do wręczenia nagród ministra sportu i turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”, odznaczeń samorządu województwa „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”, medali okolicznościowych za zasługi dla OROT. Uhonorowano tytułem i odznaką ,, Zasłużony dla Województwa Opolskiego Andrzeja Kościuka z grodu rycerskiego pod Byczyną Piotra Mielca dyr. OROT i Henryka Wawera prezesa Fundacji LŚE.
Dla uczestników jubileuszowej gali wystąpili Zespól Pieśni i Tańca Opole oraz Natalia Zastępa.
Drugiego dnia uczestnicy obchodu 15 lecia zwiedzali atrakcje turystyczne regionu, m.in. Gród Rycerski w Biskupicach, Pałac w Pawłowicach, Kościół Św. Anny w Oleśnie, Kościół i Hutę w Zagwiździu oraz Kościół ewangelicki im. Księżnej Zofii w Pokoju.
Ok.

16 sierpnia 2018 roku w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się nadzwyczajne spotkanie POROZUMIENIA ROLNIKÓW OPOLSZCZYZNY. Organizacje rolnicze wchodzące w skład porozumienia uznały, że mimo wielu podejmowanych dotychczas działań, konieczne jest udzielenie niezbędnej pomocy rolnikom województwa opolskiego w związku ze skutkami suszy w gospodarstwach regionu. Uznano, że na razie efekty pomocy są mizerne. Tymczasem w wielu przypadkach zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowej pomocy i wsparcia gospodarzy. Porozumienie postanowiło wystosować do ministra rolnictwa pismo otwarte z wnioskami zawierającymi najpilniejsze postulaty, które mogą spowodować złagodzenie skutków suszy nie tylko na Opolszczyźnie. O piśmie do ministra postanowiono poinformować wojewodę, organizacje rolnicze i wszystkie media regionu.
Działania PROZUMIENIA wspiera także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.

Fundacja LSE 2

Fundacja LSE 1

W Jabłonkowie 3- 5 sierpnia 2018 odbyła się największa impreza na Zaolziu - 71. Gorolski Święto. Jest to najważniejsze w roku wydarzenie organizowane przez polską mniejszość narodową w Czechach. Kulminacja Góralskiego Święta nastąpiła w niedzielę, 5 sierpnia. W Domu Polskiego Związku Kulturalna Oświatowego w Jabłonkowie odbyło się spotkanie zaproszonych honorowych gości, przyjaciół Polaków na Zaolziu w tym także była delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Gogolina, miasta partnerskiego, współpracującego od lat z Jabłonkowem.

Po spotkaniu w kościele Bożego Ciała odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne, po którym ulicami Jabłonkowa w kilkutysięcznym szpalerze mieszkańców Jabłonkowa uczestnicy święta przeszli z rynku do Lasku Miejskiego, gdzie na scenie wystąpili artyści z kilku zespołów. Zaprezentowały się m.in. połączone chóry „Gorol” i „Melodia” oraz zespół PZKO „Bystrzyca”. Wystąpiły również „Regle” z Poronina a także grupy z Serbii, Turcji i Ukrainy. W 71 góralskim święcie na Zaolziu po raz pierwszy uczestniczyła spora delegacja opolskich górali z gminy Skoroszyce, gdzie mieszkają górale i ich potomkowie, którzy przyjechali tu po drugiej wojnie światowej. Od czerwca tego roku mają także swój Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan w Gminie Skoroszyce. Wielu z nich, mimo, że ich korzenie są także Jabłonkowie w święcie uczestniczyli po raz pierwszy. Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia promująca obszary wiej i ich mieszkańców wykonała także reportaż filmowy z tego wydarzenia.

OSP Przechód od 2002 roku jest organizatorem  Międzynarodowego Turnieju Piłki Prądowej „WASSERBALL”, który zyskuje coraz większy rozgłos w kraju i za granicą. Po koniec lipca w Przechodzie odbył się już XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej. Tym razem był to także turniej o Puchar Niepodległości. zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przechodzie przy wsparciu gminy Korfantów, Starostwa Powiatu Nyskiego i Marszalka Województwa Opolskiego. Po widowiskowej dwudniowej walce i zaciętym finale trzecie miejsce zdobyli strażacy z Rzymkowic. Srebrny medal zdobyli gospodarze strażacy z Przechodu. Fundacja LŚE zawody wspiera medialnie.

W Skoroszycach w dniach 14 i 15 lipca zorganizowano III Festiwal Folkloru Góralskiego w czasie, którego prezentowany był dorobek kultury góralskiej. Świętowanie górale rozpoczęli od przemarszu do kościoła gdzie odbyło uroczyste ślubowanie członków Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Gminie Skoroszyce, Taki oddział powstał 10 czerwca 2018.

Na prezesa oddziału wybrano Daniela Rozmusa, a na wiceprezesów Barbarę Dybczak oraz Krzysztofa Pieronia. Siedziba Oddziału mieści się w Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie.

Po mszy świętej na stadionie sportowym odbyło się góralskie święto jedyne takie i największe na Opolszczyznę dofinasowane po raz drugi z Budżetu Obywatelskiego Marszalka Województwa Opolskiego. Fundacja LŚE promuje górali ze Skoroszyc w mediach społecznościowych.

To nowy pomysł zrealizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Niwnicy”. Celem tej imprezy było promowanie i pielęgnowanie tradycji  lokalnej, czyli tańca ludowego szczególnie z regionu Nysy i okolic. Na pewno było to wydarzenie, które sprzyja integracji i wymianie doświadczeń. Przez cztery godziny na boisku sportowym prezentowali się: Zespół „Niwniczanki”, Finezja, Zespół Pieśni i Tańca Nysa, Zespół „Mini z Niwnicy”, Hajduki Nyskie.

Były także pokazy rzemiosła tradycyjnego i jarmark twórczości ludowej oraz bezpłatna degustacja produktów lokalnych LGD Nyskiego Księstwa Jezior i Gór: Łazanki z Makowic, gołąbki z kaszą i grochówką z Maciejowic, żur i chleb na zakwasie z Wilamowic, pierogi z Włodar, podpłomyki z Niwnicy. Zaraz po tej imprezie odbył zorganizowany po raz siódmy Festyn Historyczna Niwnica.

Medialnie Niwnicę wspierała FUNDACJA LUDZIE ŚRODOWISKO EKOLOGIA.

 

W Piątkowicach o ,,Złotą Kosę” na polu żniwnym rywalizowało osiem zespołów. Aby ją zdobyć trzeba było przejść przez żęcie sierpem, koszenie kosą, a także młócenie cepem i klepanie kosy. Żniwiarzy nagrodzono w kilku kategoriach. Złota kosę 2018 zdobyła drużyna ze wsi Wierzbie. Trzeba przyznać, że w tym roku łatwo nie było. Ponieważ pogoda zrobiła swoje i powalane zboże nie najlepiej się kosiło. Zawodom zorganizowanym w ramach odnowy wsi opolskiej patronował marszałek województwa Andrzej Bula. Urząd Marszałkowski wsparł organizatorów Złotej Kosy także finansowo. Gratulacje żniwiarzom składali Antoni Konopka członek Zarządu Województwa, Tomasz Karpiński wójt gminy Łambinowice i Danuta Bajak prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych oraz Jarosław Nosal dyrektor opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, którzy także wręczali ufundowane nagrody. Medialnie zawody wspierała FUNDACJA.

7 i 8 lipca 2018 roku mistrzowie piły i siekiery w Bobrowej gmina Rudniki rywalizowali w XIX Międzynarodowych zawodów Drwali. W tym roku 30 drwali z Polski, Niemiec, Szwecji, Słowacji i z Francji walczyło o tytuł mistrza. Po dwóch dniach zmagań w klasyfikacji generalnej najlepszym okazał się francuski drwal Anthony Revillard ze szkoły leśników w Bellegarde.

Ja zawsze była to udana impreza. Ale Bobrowa licząca niespełna 300 mieszkańców nie była by wstanie udźwignąć takiej imprezy. Tymczasem jak się okazuje pomysł strażaków ochotników z Bobrowej, aby organizować zawody drwali jest oceniany nie tylko w kraju, ale i w Europie, jako najlepszy sposób na wypromowanie nikomu nieznanej wsi. Było to możliwe także dzięki wsparciu samorządów - Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Oleśnie i Gminy Rudniki oraz Dyrekcji Nadleśnictwom Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji w Katowicach. Ale ogromne znaczenie zawsze miała i ma pomoc przyjaciół i sponsorów.

Od trzech lat OSP Bobrowa w organizacji zawodów wspiera finansowo i obejmuje patronat medialny nad nimi Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia z Opola. Za to Fundacji LŚE i kilkudziesięciu instytucjom, firmom, sponsorom, samorządowcom, sędziom zawodów i leśnikom strażacy z Bobrowej oraz władze gminy Rudniki serdecznie podziękowały w czasie podsumowania 19. zawodów,
Dziękujemy! I uważamy, że za to międzynarodowe święto drwali trzeba gratulować i pomagać nadal strażakom z OSP Bobrowa. A za rok XX Jubileuszowe Zawody i jest do tego okazja! . Miejmy nadzieję że będzie to wyjątkowe święto także dzięki temu, że przyjaciół i sponsorów mieszkańcom Bobrowej nie zabraknie!

5 07 2018 odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu realizowane w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego". W czasie szkoleniowego spotkania ciekawie i intersująco mówiono o „Zarządzaniu środowiskiem na wsi" . Wykładowcami tym razem były: dr inż. Agnieszka Ciechelska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dr Anna Kuczuk z Politechniki Opolskiej. Na pewno te zajęcia przydadzą się uczestnikom szkolenia, wśród których byli przedstawiciele Stowarzyszeń i liderzy Opolskiego Programu Odnowy Wsi. Projekt wspiera także medialnie w ramach współpracy Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego. Tematem były,, Metody sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej na poziomie lokalnym oraz warunki i możliwości jej wykorzystania jej w zrównoważonym rozwoju,, . Ciekawe zajęcia przeprowadził dr Wojciech Jankowski z Fundacji ProNaturra. Uczestniczyło prawie 60 osób. Do tematu szkolenia intersującym przypomnieniem działań z zakresu odnowy wsi i bioróżnorodności wprowadzili Wiesław Kryniewski dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ewa Kotula, kierownik Referatu Rozwoju Wsi w tym Departamencie UMWO.
W czasie tego szkolenia , które odbyło w Bio-Centrum UMWO przy ulicy Hallera w Opolu uczestnicy na pewno poszerzyli swoją wiedzę o ochronie przyrody. Były to kolejne warsztaty w ramach projektu ,, Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego,,. Realizacje projektu medialnie wspiera także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia. Następne szkolenie zaplanowano na 5 lipca br.www.fundacjelse.pl

 

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego XVI konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostali Sylwia i Andrzej Janczyszyn z Rożniątowa. Gospodarstwo razem z nimi prowadzi syn, Paweł. Będą reprezentować Opolszczyznę na szczeblu krajowym konkursu. Drugie miejsce zajęli państwo Barbara i Tomasz Burban z Ligoty Wołczyńskiej, a trzecie Renata i Wiesław Kowalczyk z Bukowia. Wyróżnienia otrzymali: Irena i Leszek Mularz z Opola oraz Anita i Waldemar Kurda z Zębowic. W 2018 roku w konkursie uczestniczyło 28 gospodarstw rolnych Rozstrzygnięto także VIII Konkurs Plastyczny dla dzieci dotyczący. bezpieczeństwa w gospodarstwie. Wzięło w nim udział 1000 z uczniów z ponad 100 szkół Opolszczyzny. W kategorii klas 0-3 pierwsza nagrodę zdobyła Nikola Krzyżewska z SP w Polkowskiem. W kategorii klas 4-7 zwycięzcą został Kamil Filla, z klasy VI SP w Dąbrowie. W tym roku na laureatów konkursu spadł deszcz nagród. Liczba sponsorów była rekordowa. Konkurs wsparła medialnie i finansowo przyznając nagrody rzeczowe rolnikom Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, promująca obszary wiejskie, bezpieczeństwo polu i zagrodzie oraz ochronę środowiska. Nagrody wyróżnionym rolnikom wręczył Henryk Wawer, prezes Fundacji LŚE. Gratulujemy Zwycięzcom konkursów!

Politechnika Opolska i Firma Higma Service Opole były organizatorami konferencji, której tematem było czyste powietrze a przede wszystkim jego skażenie smogiem i niską emisją. Mówiono jak chronić dzieci przed konsekwencjami, jakie wywołują smog i inne zanieczyszczania powietrza. Wiele uwagi poświęcono szkodliwości niskiej emisji nie tylko w naszym regionie. Ciekawe było przedstawienie przez Politechnikę i Opolską wykrywanie źródła zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów. Interesujące prezentacje przedstawiła Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która w regionie wiele zrobiła dla likwidacji niskiej emisji. Przykładem walki z niska emisja na Opolszczyźnie był program KAWKA realizowany z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trzeba przyznać, że po tej konferencji wielu uczestników wyszło przekonanych, że z niską emisja oraz smogiem można i trzeba walczyć edukując mieszkańców a przede wszystkim młode pokolenie. Uczestnikiem konferencji były fundacje stowarzyszenia zajmujące się ochrona środowiska, firmy, naukowcy i przedstawiciele opolskich przeszkoli a także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia realizująca programy i projekty edukacyjne także telewizyjne poświęcone ochronie środowiska. W czasie konferencji Fundacja LŚE zrealizowała reportaż telewizyjny, który udostępni i rozpowszechni w mediach społecznościowych.

16 maja w Prószkowie k/Opola odbyło się drugie spotkanie towarowych producentów rolnych z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego z krajowymi przetwórcami – ZT Kruszwica S.A,GoogMills Polska Sp.z o.o., Cragilll Poland Sp.z o.o., Cedrob S.A., Komagra Sp. z o.o., Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Agri Plus Sp.z o.o. Część uczestników konferencji miała okazje zwiedzenia rozbudowanego zakładu GoodMills Polska w Straduni. Producenci rolni w czasie spotkania uzyskali informacje o rynku rzepak i zbóż. Konferencja była także okazja do zawarcia i omówienia kantaków z firm z producentami rolnymi. A w czasie spotkań kuluarowych i kolacji urozmaiconej występem Krzysztofa Daukszewicza mogli kontynuować rozmowy biznesowe. Intersująca była także biznesowa debata nad przyszłością przetwórstwa rzepaku i zbóż w Polsce. Jej moderatorem było Karol Bujoczek redaktor naczelny TOP AGRAR POLSKA. Organizatorem konferencji Podzielania Grup Polski Rzepak i Zboża zrzeszająca największych i liczących się na rynku gospodarstw rodnych skupionych w grupach producenckich na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W Konferencji uczestniczyła także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, która promuje obszary wiejskie i producentów rolnych.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym skierowanym do mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w Brzegu. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca . I co ciekawe było to bardzo burzliwe a zarazem interesujecie spotkanie dla mieszkańców jak i dla Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które złożyło właścicielom domków ofertę przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Przy wsparciu WFOŚiGW w Opolu jest to także oferta życia bez smogu i zmniejszania niskiej emisji, Spotkanie było także planem filmowym dla Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia, która realizuje i produkuje finansowany przez WFOŚiGW w Opolu cykl programów poświęcony niskiej emisji. Efekty będzie można zobaczyć niebawem w TVP 3 Opole.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wraz Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowali dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i liderów odnowy wsi dwudniowe warsztaty edukacyjne w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech oraz w Luksemburgu. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Do udziału w wyprawie i dokumentowania warsztatów zaproszono także Fundacje Ludzie Środowisko Ekologia. Tematem edukacyjnej wyprawy poza granice kraju były „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat oraz Księstwa Luksemburg”.
Opolską delegację gościła gmina związkowa Bitburger Land, w której zapoznano uczestników edukacyjnej podróży z realizacją ciekawych projektów z zakresu bioróżnorodności w Nadrenii-Palatynacie. Ciekawym wydarzeniem pierwszego dnia warsztatów było zwiedzanie miejsca renaturyzacji strumienia Kannenbach wpływającego do jeziora zaporowego Bitburg w miejscowości Biersdorf am See. Okazja do porównania opolskich działań z niemieckimi była wizyta w Centrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Teufelschlucht z Parkiem Dinozaurów oraz spacer wzdłuż łąk ze storczykami w Mindener Lay.
W Wielkim Księstwie Luksemburg uczestnikom podroży edukacyjnej przedstawiono realizowane projekty związane z bioróżnorodnością oraz ochroną przyrody i środowiska. Zwiedzano miejsca zrealizowanych projektów przyrodniczych w malowniczo położonej miejscowości Vianden, Można było podziwiać odnowiony historyczny parku miejski, nowe sady starych odmian drzew i ogródków działkowych oraz tereny odnowionego ogrodu przy zamku.
W warsztatach uczestniczyło 20 osób aktywnie uczestniczących w realizacji projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie Koźlu Wydziału Kędzierzynie Koźlu. Przyszłym studentom, gdzie jest także Instytut Konfucjusza zaprezentowano interesujący pokaz chińskiego Kung-fu. Dla tych, którzy chcą się uczyć niełatwego języka chińskiego proponowano rozpocząć naukę od kaligrafii chińskiej . Dla młodzieży rewelacyjnym pokazem była kriogenika, czyli zastosowanie ekstremalnie niskich temperatur w przemyśle rolno-spożywczym w wykonaniu doktora inż. Łukasza Biłosa, naukowca uczelni. Swoich umiejętności informatycznych można było spróbować także w sali komputerowej tworząc własne gry. Całość spotkania z nauką odbywała się pod czujnym okiem dr hab.inż Katarzyny Szwedziak, prof. Politechniki Opolskiej i dziekana Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie - Koźlu Politechniki Opolskiej. Na pewno to i kolejne takie spotkania spowodują, że z dnia na dzień chętnych do studiowania w tym VII już wydziale Politechniki Opolskiej będzie przybywać. Wydział medialnie promuje także Fundacja ,,Ludzie Środowisko Ekologia,, .

Sołectwo Prądy z gminy Dąbrowa nagrodzone za najlepsze wykorzystanie funduszu sołeckiego. Zdobyło III MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie Sołectw. Nagrodę w wysokości 4500 złotych przyznano” za realizację projektu „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy’’. Nagrodę odebrał sołtys Prądów Andrzej Piotrowicz w wraz z małżonką i wójtem gminy. Obchody Krajowego Dnia sołtysa, który przypada na 11 marca dobyły się 9 marca we wsi Rusiec w gminie Nadarzyn pod Warszawą. Z tej okazji odbyła się Konferencja ,,Niepodległa i inspirująca wieś polska…,,. W konferencji uczestniczyli: Marek Leja wójt gminy Dabrowa, Ryszard Wilczyński Poseł RP, Antoni Konopka członek zarządu województwa Opolskiego, delegacja Urzędu Marszałkowskiego i gminy Dąbrowa i Henryk Wawer prezes fundacji promującej obszary wiejskie i ich mieszkańców - Ludzie Środowisko Ekologia. Konkurs sprzyja aktywizacji mieszkańców wsi w podejmowaniu inicjatyw, które integrują społeczność oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Ten godny naśladowania i kontynuacji pomysł jest realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z samorządami województw.

W Kielcach odbyły się dwudniowe ekologiczno – energetyczne spotkania OZE - czyli Tragi sprawców rozwoju w Polsce Energi Odnawialnej. Na targach ENEX 160 firm prezentowało swoje produkty i rozwiązania dla środowiska naturalnego oraz sposobów pozyskiwania energii. Wśród nich były firmy z Opolszczyzny. Jedną z najciekawszych ofert przedstawił GALMET z Głubczyc. Targi Kielce odwiedziła także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia i 40 osobowa grupa mieszkańców naszego regionu, dla której wyprawę na OZE do Kielc zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. A na targach było, co podziwiać. W trzech halach wystawienniczych spotkać można było między innymi firmy produkujące panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ale także przedsiębiorstwa zajmujące się segregacją odpadów czy innymi usługami komunalnymi. Targi przyciągnęły także międzynarodowych wystawców z Austrii, Niemiec, Włoch, Belgii, Francji, Norwegii, Turcji oraz Szwecji. A jak walczyć ze smogiem? Mówiono o tym na licznych konferencjach zorganizowanych w kilku salach.

W Izbicku zorganizowano w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego,, spotkanie dla przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych. Tematem były m.in. wsparcie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert, wieloaspektowe kształtowania przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem bioróżnorodności, program odnowy wsi, jako element pobudzający przedsiębiorczość na wsi. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 liderów odnowy wsi i przedstawicieli stowarzyszeń realizujących od 20 lat Opolski Program Odnowy Wsi. W czasie spotkania liderów w Izbicku kilku liderów odnowy wsi Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego nagrodził pamiątkowym medalem 20 lecia Opolskiej Odnowy Wsi. Medalem nagrodzono także Henryka Wawera za 20 lat relacjonowania tego programu w mediach a przede wszystkim w TVP Wrocław i TVP Opole. Także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, która kieruje od trzech lat, w ramach działań statutowych promuje obszary wiejskie a w tym Opolski Program Odnowy Wsi. To program zaininicjowany przed 20 laty przez posła Ryszarda Wilczyńskiego. Teraz jest najstarszym w kraju, najlepszym i najskuteczniejszym. Medal w Izbicku wyróżnionym wręczył w imieniu marszałka Antoni Konopka. Gratuluję Koleżankom i Kolegom i dziękuję za uznanie.

W Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim w dniach 5 - 7.02.2018 Roku zorganizowano konferencję dla rolników o precyzyjnym rolnictwie i nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w polu i zagrodzie. Organizatorzy Jerzy Koronczok z Agrcom -Polska, firmy oraz wykładowcy z kraju i z zagranicy pzrygotowali wiele ciekawych wykładow i spotkań z zakresu innowacyjnych zagadnień rolnictwa precyzyjnego. W czasie konferencji można dowidzieć się , że jest możliwe zmniejszenie ilośi dostarczanego azotu pszenicy o nawet 20 % nie obniżając plonu ani jakości, Prezentowane są rozwiązania, które dostarczają rolnikom gotowe i kompletne dane wraz z wnioskami z prowadzonych badań upraw roślin oraz hodowli bydła. Pokazano sposoby oceny szkód i przekonywano , że rolnicy już nie są sami w procesie obiektywnego określania ich wielkości w uprawach Na konferencji jest pokazano wiele przykładów wykorzystania nowoczesnych urządzeń i dronów w rolnictwie. Do udziału w Konferencji zaproszono także Fundację Ludzie Środowisko Ekologia, która promuje innowacje na obszarach wiejskich.

 

W Miejsko-Gminnym domu Kultury w Lewinie Brzeskim
Odbył się XXXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych w Lewinie Brzeskim. Artyści - kolędnicy rywalizują o ,,Berło Heroda 2018,, w dwóch kategoriach: młodzież i dorośli. Konkurs wsparli finansowo miedzy innymi Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Herbert Czaja prezes Izby Rolniczej w Opolu, Urząd Marszałkowski i Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia z Opola. Zwycięzcą XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych HERODY 2018 w Lewinie Brzeskim w kategorii dorośli Berło Heroda 2018 otrzymał Zespól Faska z Piotrówki. Ta jedyna w swoim rodzaju grupa kolędnicza w ciągu 33 lata berło zdobyła po raz 14 - ty. Gratulujemy! W kategorii zespołów dziecięcych Berło Heroda 2018 zdobyły Kolędziołki z Kalkowa. Gratulujemy!

 

W siedzibie Izby Rolniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych tworzących Porozumienie Rolników Opolszczyzny. Celem tego zgromadzenia jest wspólne rozwiazywanie problemów rolnictwa i mieszkańców wsi., Aby być skutecznym trzeba być razem i mówić jednym głosem stwierdzili uczestnicy spotkania. Do porozumienia przystąpili kolejni przedstawiciele rolników i mieszkańców wsi – Wojewódzki Związek Hodowców Drobiu i Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna. Prace Porozumienia będzie nadal koordynować Izba Rolnicza w Opolu. Medialnie Porozumienie wspiera Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.

Problemy wsi, zmiany w przepisach, doradztwo rolnicze, bezpieczeństwo w polu i zagrodzie, wsparcie dla produkcji rolnej i rola roboczego samorządu, to tematy trwających w regonie spotkań gospodarzy zorganizowanych przez Związek Śląskich Rolników. Odbyły się już spotkania w Walcach, Głogówku, Pawłowiczkach i Chróścicach. Kolejne spotkania odbędą się 30 stycznia w Bieńkowicach pow. raciborski, 1lutego w Pawłowicach pow. oleski, 6 lutego w Lasowicach Wielkich pow. kluczborski i 8 lutego w Suchodańcu pow. strzelecki. W spotkaniach uczestniczą eksperci i doradcy z KRUS, instytucji wspierających rolników, Izby Rolniczej w Opolu, policji i oraz firm pracujących na rzecz rolnictwa. Te działania śląskich rolników wspiera i promują także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, której głównym celem jest promocja obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

Ruszyła kolejna edycja organizowanych przez czasopismo ,,top agrar Polska,, seminariów uprawowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w Prószkowie k. Opola w Hotelu Arkas. Na pierwsze spotkanie przyjechało kilkuset rolników z południowo zachodniej Polski, w tym spora grupa z Opolszczyzny. Gospodarzy serdecznie przywitał Karol Bujoczek – redaktor naczelny top agrar Polska. W czasie spotkanie wiele mówiono o tym jak wykorzystywać doświadczenia i naukę, aby reagować na anomalie pogodowe i dobrze zarabiać na uprawie ziemi. O tym rolników przekonywał w Prószkowie ekspert, dr Hansgeorg Schönberge. Więcej o tym niebawem w relacji filmowej Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia, która także razem z zarządem Izby Rolniczej w Opolu uczestniczyła w tym ważnym dla producentów seminarium.