ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2018

Sukces Opolskiego KRUS w 2018 roku!

Na konferencji prasowej Lech Waloszczyk , dyrektor regionalnego Oddziału KRUS w Opolu zapoznał dziennikarzy z treścią listu Prezesa KRUS, w którym między innymi jest podziękowanie współorganizatorom, uczestnikom i fundatorom nagród tegorocznej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Organizatorzy XVI edycji w roku 2018: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dyrektor i jego zastępca przypomnieli sukcesy uzyskane w konkursach KRUS przez rolników Opolszczyzny i mieszkańców obszarów wiejskich. A jest się, czym chwalić, ponieważ są ogromne. I tak
- w XVI edycji konkursu w 2018 r. – wyróżnienie za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego – Państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn z Rożniątowa.
Ilość gospodarstw z Oddziału Regionalnego w Opolu (= woj. opolskie) uczestniczących w konkursie w roku 2018: 28.
- w XV edycji konkursu w 2017 r. – wyróżnienie za dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego, wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych, oraz duży wkład pracy w tworzenie ładu przestrzennego krajobrazu wiejskiego – Państwo Małgorzata i Ewald Kamrad, Magdalena Kamrad – Semma
- w XIV edycji konkursu w 2016 r. - II miejsce – Państwo Zdzisław, Barbara, Mariusz, Maria Załoga
- w XIII edycji konkursu w 2015 r. – III miejsce
- w XII edycji konkursu w 2014 r. - wyróżnienie za wydzielenie parku maszynowego
z zapleczem warsztatowym i magazynem paliw oraz kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych
- w XI edycji konkursu w 2013 r. - nagroda Prezesa KRUS
- w X edycji konkursu w 2012 r. - statuetka Redakcji Ogólnopolskiego Tygodnika Zielony Sztandar za bezpieczne, zadaszone ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa
- w IX edycji konkursu w 2011 r. - nagroda specjalna za bezpieczny sposób prowadzenia produkcji trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
- w VIII edycji konkursu w 2010 r. - III miejsce
- w VII w edycji konkursu w 2009 r. - IV miejsce
KONKURS PLASTYCZNY: osiągnięcia w skali kraju
- w VIII edycji konkursu w 2018 r. - III miejsce dla ucznia ze SP w Dąbrowie
- wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Polkowskiem
Do konkursu w roku 2018 przystąpiło 1006 dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa opolskiego.
- w VII edycji konkursu w 2017 r. - wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Łanach
- wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Mechnicy
- w VI edycji konkursu w 2016 r. - I miejsce dla uczennicy ze SP w Łanach
- wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Komornikach
- w V edycji konkursu w 2015 r. - wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Kościeliskach
- w III edycji konkursu w 2013 r. - I miejsce dla uczennicy ze SP w Lewinie Brzeskim
- w I edycji konkursu w 2011 r. - I miejsce dla uczennicy ze SP w Rozmierce
I co ważne! Jest coraz mniej wypadków w gospodarstwach województwa opolskiego. Wypadki –
za 3 kwartały 2017 r. do 3 kwartałów 2018 r. – spadek o 49 wypadków, tj. o 22 %
(z 222 do 173),
najwięcej wypadków – z grupy upadek, pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn, uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta –
w roku 2018 KRUS prowadził akcję „upadek to nie przypadek”,
w roku 2019 – kampania prewencyjna pod hasłem „nie daj się wkręcić”. Celem akcji będzie propagowanie zasad bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania pochwyceniom i uderzeniom przez ich ruchome części.
Kampanie promocyjne KRUS odnoszą się, co roku do innej grupy wypadków, ale całoroczne działania prewencyjne obejmują swym zasięgiem promocję zasad bezpieczeństwa pracy i życia w gospodarstwach rolnych w całym zakresie przyczyn wypadków, zarówno wśród rolników jak i wśród dzieci.
Od trzech lat profilaktykę i promocję działań Opolskiego KRUS-u w zakresie bezpieczeństwa wspiera FUNDACJA LUDZIE ŚRODOWISKO EKOLIGIA, która także jest fundatorem nagród dla laureatów konkursów.