ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia powstała 7 stycznia 2016 roku . Wpis do KRS. Celem FUNDACJI jest promocja obszarów wiejskich i ochrony środowiska naturalnego Nie skupiamy się tylko na Opolszczyźnie, ale na terenie całego kraju. Fundacja we wszystkich mediach, telewizji prasie, radiu i intrenecie upowszechnia informacje o pomysłach mieszkańców i zrealizowanych projektach sprzyjających poprawie warunków życia na wsi i integracji jej mieszkańców.

We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z regionalnymi WFOŚiGW planujemy realizować dotowane projekty z zakresu ochrony środowiska wykorzystując dotychczasowe doświadczenia naszych współpracowników zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Fundacja promuje:
- Samorządy rolnicze, gminy wiejskie we współpracy z samorządami wojewódzkimi;
- Stowarzyszenia, sołectwa;
- Lokalne Grupy Działania;
- Kulinarne dziedzictwo;
- Projekty Odnowy wsi;
- Turystykę wiejską i agroturystykę;
- Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla poprawy środowiska naturalnego na wsi jak pożyteczne mikroorganizmy i wszelkie działania z zakresu biologizacji rolnictwa:
- Rozwijamy współpracę z uczelniami na terenie całego kraju
- Promujemy gminy wiejskie.
Do realizacji naszych celów wykorzystujemy pozyskane środki w ramach pomocy publicznej oraz pieniądze pozyskane w wyniku realizacji własnych projektów na obszarach wiejskich współfinansowanych przez samorządy wojewódzkie i gminne, firmy i organizacje rolnicze.
Nagradzamy ze środków Fundacji ciekawe pomysły i zrealizowane bardzo dobrze projekty służące promocji obszarów wiejskich.
Naszą misją jest pokazywanie rzeczywistego obrazu polskiej wsi i roli jej mieszkańców w rozwoju kraju oraz w ochronie środowiska naturalnego.


Cele FUNDACJI i jej misje przedstawiliśmy w czasie inauguracyjnego spotkania w nowej siedzibie Izby Rolniczej w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

 

Zdjęcia ze spotkania w dniu 18 kwietnia 2016 roku