ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

Trwają zebrania Rad Powiatowych IR. A na nich ważne problemy wsi. Uczestniczą przedstawiciele zarządu izby i agencji oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i mieszkańców. Foto - migawki z zebrań rad w Opolu i Lewinie Brzeskim oraz spotkania trzech rad w Walcach z powiatów: kędzierzyńskiego, prudnickiego i krapkowickiego.
Na zebraniach mówiono także o tym, że nadchodzą WYBORY do izb rolniczych. Odbędą się w tym roku 28 lipca. Termin ten został przyjęty podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 5. kadencji. Przyjęto także uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja przypomniał, że w trakcie spotkania szefów wojewódzkich izb rolniczych były proponowane trzy inne terminy, ale ostatecznie w głosowaniu zdecydowano, że gminny etap wyborów odbędzie się 28 lipca. Wkrótce także będzie można zdobyć wiedzę o programie azotanowym i e-wniosekPlus. Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie 10.00 W siedzibie Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2. Działania Izby Rolniczej na obszarach wiejskich Opolszczyzny promują Fundacja LŚE w Opolu.

Dziś w naszym kraju mało, kto zdaje sobie sprawę z powagi tego problemu. Dlaczego? Bo hasło „susza” stało się ogólnikiem, podobnie jak globalne ocieplenie czy zmiany klimatyczne, kojarzone z odległymi zakątkami ziemskimi. Co tak na prawdę kryje się pod tym pojęciem i, przede wszystkim, jak sobie z nim radzić – m. in. na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas Konferencji Naukowo – Technicznej „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która 20-21 lutego odbyła się w Zakrzowie. Dzisiaj 5 marca na konferencji prasowej w Raciborzu zaprezentowano wnioski z konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”. W konferencji uczestniczyli dziennikarze z województw śląskiego i opolskiego oraz Bogusław Berka prezes firmy AGROMAX, organizator konferencji w Zakrzowie, prof. dr hab. inż. Marek Ryczek i dr inż. Edyta Kruk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr inż. Krzysztof Gawęcki dyr. Stacji Doświadczalnej Odmian w Głubczycach. Więcej o konferencji w Zakrzowie i zagrożeniu suszą powiemy oraz pokażemy niebawem w kolejnym odcinku programu Fundacji LŚE -,, Nasza Śląska Wieś,, przygotowywanym dzięki współpracy z Przedsiębiorstwem Rolno-Przemysłowym AGROMAX Sp. z o.o. w Raciborzu i Agencja PR Adventure Media Racibórz.

Foto H. Wawer i PR Adventure Media

Od września 2018 roku Izba Rolnicza w Opolu jest koordynatorem Partnerskiego Projektu « Agropuzzle 4 » realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Jest to trzeci partnerski projekt realizowany przez Izbę Rolniczą w Opolu. Tym razem do współpracy przy realizacji projektu zaproszono organizacje z 6 krajów. Są to:

- Izba Rolnicza w Opolu - główny koordynator projektu,

- MSŠZe a VOŠ Opava – Średnia i Wyższa Szkoła Rolnicza z Opavy,

- Uniwersytety Medycyny i Weterynarii z Bukaresztu ,

- NATURA Opava, organizacja ekologiczna z Opavy,

- RUDE – Organizacja NON PROFIT z miasta Covilha w Portugalii,

- Średnia Szkoła Rolnicza z Gujany Francuskiej ,

- Organizacja NON PROFIT COCEDER z Hiszpanii.

25 lutego w Opolu spotkali się koordynatorzy projektu z Francji Josiane Sarant, Elsa Bichara , z Rumunii Mirela Toader i Roman Walentin, z Hiszpanii Tamara Balboa García i Juan Manuel Polentinos Castellanos, z Portugali Hugo Barata Gomez oraz z Czech Jakub Kubačka i Radmila Šrajerová. Celem spotkania w Opolu było poznanie nowych partnerów projektu, zapoznanie ze sposobami jego realizacji oraz ustalenie planu działania. Zdecydowano, że tematem projektu będą zagadnienia związane z agroturystyką, małymi formami rodzinnymi zajmującymi się pszczelarstwem, uprawą ziół, BIO i EKO produkcją żywności. Zapanowano kolejne spotkania partnerskie - we wrześniu 2019 w Polsce na Podlasiu, kwietniu 2020 w Hiszpanii w Validolid oraz w czerwcu 2020 w Gujanie Francuskiej. Działania Izby Rolniczej w zakresie projektu promuje i wspiera Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia

Już kilkadziesiąt tysięcy polskich rolników wykorzystuje w polu i zagrodzie probiotechnologię. Rośnie też grupa gospodarzy na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, która współpracuje z Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów wprowadzając probiotechnologię do produkcji roślinnej i zwierzęcej. 20 lutego br. dzięki DCM kolejna grupa rolników odwiedziła Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku i Wytwórnię Probiotyków w Bratuszynie.

ITM – Instytut Technologii Mikroorganicznych jest jednostką badawczo-rozwojową Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo Natury, członka i lidera Polskiego Klastra Mikrobiologicznego – ProBioClustra. Działania Instytutu skupione są na zintegrowanym podejściu do oceny, jakości środowiska oraz związanej z nim kondycji gleby i roślin uprawnych, a także bezpieczeństwa i jakości żywności. Szczególny obszar zainteresowań badawczych stanowią zastosowanie procesów fermentacyjnych oraz innych technologii opartych na wyselekcjonowanych pożytecznych mikroorganizmach, wszędzie tam gdzie istotne jest stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Natomiast w Wytwórni Probiotyków w Bratuszynie rolnicy mogli zobaczyć jak produkuje się ProBio Emy i przypomniano im - CO TO JEST PROBIOTECHNOLOGIA? Czyli to, że Probiotechnologia to technologia mikrobiologiczna oparta na naturalnym procesie fermentacji niskotemperaturowej. Jej dobroczynne działanie wynika z synergii i współdziałania pożytecznych mikroorganizmów.

Działania DCM i Probiotics Polska wspiera także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia. Niebawem pokażemy i powiemy o tym w relacji filmowej Fundacji z Bratuszyna. Dowiemy się z niej jak wykorzystywać probiotechnologię, która nie jest kosztownym dodatkiem do gospodarstwa, ale stosowanym w zamian co raz większego i droższego wykorzystywania środków chemicznych. I właśnie to powoduje skuteczną ochronę środowiska - zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. A przede wszystkim oddajmy ZIEMI to, co jej się należy!

Ponad siedemset z 1028 sołectw województwa opolskiego uczestniczy w realizowanym od 1997 roku Regionalnym Programie Odnowy Wsi województwa opolskiego. W Pawłowicach o osiągnięciach RPOW dyskutowało kilkudziesięciu liderów programu z województwa opolskiego. Dwudniowe szkolenie dla nich zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego

Wśród uczestników było wielu młodych liderów, którzy przejęli pałeczkę odnowy wsi od starszego pokolenia i swoich rodziców.

W czasie spotkania zrealizowano kilkanaście godzin zajęć warsztatowych i prelekcji poświęconych działaniu liderów w rozwoju obszarów wiejskich i ochrony ich bioróżnorodności.

Były rady dotyczące zdobywania pieniędzy na odnowę wsi z Unii Europejskiej oraz w ramach konkursów ogłoszonych przez Marszalka Województwa Opolskiego. Ciekawe zajęcia warsztatowe przeprowadzała z liderami Grażyna Jagłos - Dębska z Mazowsza, dziennikarka Gazety Soleckiej i aktywna działaczka organizacji soleckich, która pokazała jak motywować i porywać mieszkańców wsi do działania.

Interesujące było także spotkanie z posłem RP Ryszardem Wilczyńskim, inicjatorem realizowanego już od ponad 20 lat na Opolszczyźnie Programu Odnowy Wsi.

Natomiast prof. dr hab. Katarzyna Szwedziak z Politechniki Opolskiej przypomniała liderom, że otaczająca wieś przyroda jest atutem rozwoju sołectwa i odnowy wsi.

Trzeba przyznać, że były to wyjątkowe i bardzo dobrze zorganizowane warsztaty przez pracowników Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w czasie, których nie brakowało wymiany doświadczeń miedzy pokoleniami. Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia wspiera i promuje wsie uczestniczące w programie odnowy.

Ok.

W ramach Centralnych Targów Rolniczych  w Nadarzynie odbyła się

Konferencja,, Wiejska Polska” zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów razem z Komisją Europejską w Polsce. W czasie konferencji rozstrzygnięto Krajowy Konkurs,, Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”. Jego inicjatorem i organizatorem po raz drugi było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wpierane przez samorządy regionów. 

Pierwsze miejsce zdobył,, Plac rekreacyjno-sportowy,, Chatka pod brzozami”, sołectwo Wojciechów, gmina Olesno woj. opolskie. Ten projekt sołectwo zrealizowało w ciągu ośmiu lat tylko z funduszu sołeckiego i pracy ponad 870 mieszkańców wsi Wojciechów.

Drugie miejsce przyznano urządzeniu miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, gmina Hażlach woj. śląskie. A trzecie – rewitalizacji działek gminnych położonych na terenie sołectwa Wierzchowisko, gmina Wolbrom woj. małopolskie.

W konkursie na etapie regionalnym uczestniczyło 100 sołectw z 15 województw. Do II edycji ogólnopolskiego Konkursu na podstawie przyznanej punktacji wyłonieni zostali laureaci  z każdego województwa, którzy byli nominowani do nagrody głównej. Wyboru zwycięzcy dokonała Komisja Konkursu - eksperci Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Gratulujemy wszystkim laureatom!

 Ok.

„Rolnictwo precyzyjne w Polsce - dziś i jutro. Rolnictwo 4.0“ - pod takim hasłem AGROCOM Polska  po raz XVI zorganizowała w dniach 28 – 30 stycznia 2019 roku konferencje wspólnie z firmami: Claas i 365FarmNet. Uczestniczyło w niej ponad 130 rolników z całego kraju oraz w eksperci i naukowcy z Polski i Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Czech oraz Słowacji.

Konferencję zorganizowano w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Sanktuarium Św. Jacka) w Kamieniu Śląskim koło Opola. W programie znalazły się dyskusja, wykłady i pokazy wykorzystania nowoczesnych technologii w rolnictwie precyzyjnym. Jak się okazuje   nowe technologie, urządzenia precyzyjne, wykorzystywanie dronów w probiotechnologii oraz bioróżnorodność w polu i zagrodzie to przyszłość gospodarowania na ziemi. Interesujący wykład, który bardzo dobrze korespondował z tematem konferencji zatytułowany ,, Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II,, wygłosił nasz ksiądz prof. Abp. Alfons Nossol.

Trzeba też przyznać, że Jerzy Koronczok z zespołem stanęli na wysokości zadania i zdaniem uczestników bardzo dobrze przygotowali konferencje oraz zapewnili wysoką, jakość tego spotkania o nowoczesnym, precyzyjnym rolnictwie.

W Berlinie w dniach 18 do 27 stycznia 2019 roku zorganizowano 84 Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa 2019 Zielony Tydzień. To największe światowa oferta żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promująca przede wszystkim specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe.

Dwudniową wyprawę do Berlina dla kilkudziesięciu rolniczek i rolników z województw opolskiego i śląskiego zorganizował po raz kolejny Związek Śląskich Rolników.

Tym razem stoisko polskie było bardzo skromne. Nasz kraj reprezentowało równie skromnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producenci jesiotra. Więcej pokazały tylko trzy regiony: Wielkopolska, Kujawsko Pomorski i Dolny Śląsk.

Nasze regiony promowały przede wszystkim członków sieci dziedzictwa kulinarnego i najlepszą polską żywność tradycyjną. Dlatego nie dziwi, że stoiska były oblegane przez targowych smakoszy.

Organizatorzy targów po raz kolejny innowacyjnie zaprezentowali halę kwiatów. Nie ulega wątpliwości, że była inna niż zwykle. Organizatorem Zielonego Tygodnia jest Messe Berlin GmbH.

Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia we współpracy ze Związkiem Śląskich Rolników przygotowała relację filmową z Grüne Woche 2019. Jest udostępniana bezpłatnie dla wszystkich mediów społecznościowych promujących obszary wiejskie i ich mieszkańców.

Ok.

W salach wypełnionych do ostatniego miejsca odbywałją się na Opolszczyźnie rejonowe zebrania Związku Śląskich Rolników.

Przykładem może być zebranie, które odbyło się 10 stycznia w Głogówku. Uczestniczyło w nim ponad 150 gospodyń i gospodarzy z powiatu prudnickiego. Te zabrania jak przekonują sami rolnicy są dla nich bardzo ważne

Co ciekawe takie zebrania to nie tylko szkolenia, ale przede wszystkim jest to spotkanie z ekspertami i doradcami. W tym roku skupiono się na takich problemach jak doradztwo rolnicze w zakresie dyrektywy azotanowej, zmian w prawie wodnym i walce z ASF.

Radzono także jak poprawić rentowność produkcji rolnej i rozwiązać problem niskich cen trzody chlewnej i nie najlepszej opłacalności produkcji zwierzęcej. W sumie na 2019 rok zaplanowano kilka zebrań. Największe to min. Pawłowiczkach, Głogówku i Strzelcach Opolskich.

Ok.