ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

Innowacje w polu i zagrodzie!

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował dla przedsiębiorstw rolno-spożywczych, związków branżowych, grup producentów rolnych, samorządowców, przedstawicieli świata nauki i biznesu, rolników oraz przedstawicieli stowarzyszeń i partnerów SIR konferencję Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tym razem tematem spotkania było ”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca. Konferencja miała na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej. Ciekawe wykłady i prelekcje przeprowadzili brokerzy i przedstawiciele uczelni. Między innymi Sylwia Dudek z OODR w łosiowe dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego, Jacek Lupa broker innowacji woj. śląskiego, Anna Walas broker innowacji w woj. Łódzkiego oraz prof. dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak z Politechniki Opolskiej. W konferencji uczestniczyła także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, która jest partnerem SIR i promuje obszary wiejskie oraz działania na rzecz ich rozwoju.