ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

FINAŁ! Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Na Opolszczyźnie o miejsce na podium rywalizowało kilkanaście gospodarstw.

17 06 2019 w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala podsumowania XVII KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2019. Laureatami etapu wojewódzkiego

zostali:

I miejsce

Norbert i Violetta Jantos

Łowkowice, gmina Kluczbork, pow. kluczborski. Zdobywca pierwszego miejsca będzie reprezentował Opolszczyznę na etapie ogólnokrajowym.

II miejsce

Jacek Pekar

Małujowice, gmina Skarbimierz, pow. brzeski

III miejsce

Beata i Sylwiusz Kubiciel

Kadłub Wolny, gmina Zębowice, pow. oleski

Wyróżnienie

Robert i Violetta Kauczor

Biała, gmina Biała, pow. prudnicki

Wyróżnienie

Elżbieta i Mariusz Łakomy

Wierzbica Górna, gmina Wołczyn, pow. kluczborski.

Na zwycięzców konkursu spadł deszcz nagród. Ufundowali je firmy, instytucje działające na rzecz rolnictwa, marszałek województwa opolskiego oraz Fundacja Ludzie Środowisko i Ekologia. Nagrody miedzy innymi wręczali Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik , dyr. opolskiego Oddziału KRUS Lech Waloszczyk, Krzysztof Pieroń zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, Henryk Wawer Prezes Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia Jarosław Nosal Dyr. OODR w Łosiowe oraz przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu Hubert Kiwus, Arkadiusz Kapuścik, okręgowy inspektor pracy w Opolu., przedstawiciel OZPR oraz władze gmin i powiatów. W czasie gali nagrody wręczono także laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci - „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” . GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

H.W.