ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2018

9-10 luty Pałac w Izbicku

W Izbicku zorganizowano w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego,, spotkanie dla przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych. Tematem były m.in. wsparcie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert, wieloaspektowe kształtowania przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem bioróżnorodności, program odnowy wsi, jako element pobudzający przedsiębiorczość na wsi. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 liderów odnowy wsi i przedstawicieli stowarzyszeń realizujących od 20 lat Opolski Program Odnowy Wsi. W czasie spotkania liderów w Izbicku kilku liderów odnowy wsi Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego nagrodził pamiątkowym medalem 20 lecia Opolskiej Odnowy Wsi. Medalem nagrodzono także Henryka Wawera za 20 lat relacjonowania tego programu w mediach a przede wszystkim w TVP Wrocław i TVP Opole. Także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, która kieruje od trzech lat, w ramach działań statutowych promuje obszary wiejskie a w tym Opolski Program Odnowy Wsi. To program zaininicjowany przed 20 laty przez posła Ryszarda Wilczyńskiego. Teraz jest najstarszym w kraju, najlepszym i najskuteczniejszym. Medal w Izbicku wyróżnionym wręczył w imieniu marszałka Antoni Konopka. Gratuluję Koleżankom i Kolegom i dziękuję za uznanie.