ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2018

17-18 04 2018 BIORÓŻNORODNOŚĆ W NIEMCZECH I LUKSEMBURGU

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wraz Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowali dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i liderów odnowy wsi dwudniowe warsztaty edukacyjne w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech oraz w Luksemburgu. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Do udziału w wyprawie i dokumentowania warsztatów zaproszono także Fundacje Ludzie Środowisko Ekologia. Tematem edukacyjnej wyprawy poza granice kraju były „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat oraz Księstwa Luksemburg”.
Opolską delegację gościła gmina związkowa Bitburger Land, w której zapoznano uczestników edukacyjnej podróży z realizacją ciekawych projektów z zakresu bioróżnorodności w Nadrenii-Palatynacie. Ciekawym wydarzeniem pierwszego dnia warsztatów było zwiedzanie miejsca renaturyzacji strumienia Kannenbach wpływającego do jeziora zaporowego Bitburg w miejscowości Biersdorf am See. Okazja do porównania opolskich działań z niemieckimi była wizyta w Centrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Teufelschlucht z Parkiem Dinozaurów oraz spacer wzdłuż łąk ze storczykami w Mindener Lay.
W Wielkim Księstwie Luksemburg uczestnikom podroży edukacyjnej przedstawiono realizowane projekty związane z bioróżnorodnością oraz ochroną przyrody i środowiska. Zwiedzano miejsca zrealizowanych projektów przyrodniczych w malowniczo położonej miejscowości Vianden, Można było podziwiać odnowiony historyczny parku miejski, nowe sady starych odmian drzew i ogródków działkowych oraz tereny odnowionego ogrodu przy zamku.
W warsztatach uczestniczyło 20 osób aktywnie uczestniczących w realizacji projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.