ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2018

To był trudny rok!

Spotkanie Opłatkowe Środowisk Rolniczych w Opolu 20 12 2018
Porozumienie Rolników Opolszczyzny – Izba Rolnicza, Opolski Związek Producentów Rolnych, Rybacka Lokalna Grupa Działania, Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Związek Śląskich Rolników oraz Związek Hodowców Drobiu Opolu - zorganizowało spotkanie środowisk rolniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawiciele Zarządu Izby i Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Mimo, że oceniono, iż dla rolników Opolszczyzny 2018 rok to był trudny rok, to wraz z ziarnem wysianym na pola na opolskiej wsi zasiana została nadzieja, że w następnym roku będzie lepiej.