ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia już realizuje własne projekty. W tym roku przeznaczymy kilkanaście tysięcy zloty na specjalne nagrody za niezwykłe inicjatywy promocji obszarów wiejskich.

Naszym projektem jest także wspieranie kilku inicjatyw promujących wieś.
Wniosek do fundacji muszą jednak złożyć sami zainteresowani przyznaniem takiej nagrody. Mogą to zrobić gminy, stowarzyszenia, KGW i rady soleckie oraz organziacje rolnicze. W szczególnych przypadkach o przyznanie nagrody może wnioskować zarząd Fundacji LŚE

W 2016 roku dofinansujemy forum rolnicze i jeden z pomysłów Związku Sląskich Rolników.

Opracowaliśmy trzy projekty do realizacji cyklu filmów edukacyjnych dofinasowanych przez trzy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane one będą w latach 2016 i 2017.

Dotychczas w wyniku naszego projektu nagrodziliśmy druhów z OSP Bobrowa za niezwykły pomysł organizacji Międzynarodowych Zawodów Drwali, które odbyły się już po raz siedemnasty. Dla dzielnych strażaków ochotników ufundowaliśmy nagrodę w wysokości 1000 złotych. Wniosek złożył zarząd fundacji.