ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2019

Styczeń- luty 2018. Gospodarskie spotkania śląskich rolników

Problemy wsi, zmiany w przepisach, doradztwo rolnicze, bezpieczeństwo w polu i zagrodzie, wsparcie dla produkcji rolnej i rola roboczego samorządu, to tematy trwających w regonie spotkań gospodarzy zorganizowanych przez Związek Śląskich Rolników. Odbyły się już spotkania w Walcach, Głogówku, Pawłowiczkach i Chróścicach. Kolejne spotkania odbędą się 30 stycznia w Bieńkowicach pow. raciborski, 1lutego w Pawłowicach pow. oleski, 6 lutego w Lasowicach Wielkich pow. kluczborski i 8 lutego w Suchodańcu pow. strzelecki. W spotkaniach uczestniczą eksperci i doradcy z KRUS, instytucji wspierających rolników, Izby Rolniczej w Opolu, policji i oraz firm pracujących na rzecz rolnictwa. Te działania śląskich rolników wspiera i promują także Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia, której głównym celem jest promocja obszarów wiejskich i ochrony środowiska.