ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2017

Izby rolnicze południowo- zachodniej Polski o sprzedaży bezpośredniej i obrocie ziemią

24-25 luty Prószków koło Opola
„Rola i kompetencje Izb Rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej w Polsce”, to temat konferencji, która odbyła się w Prószkowie. Spotkanie szefów samorządów rolniczych zorganizowała Izba Rolnicza w Opolu. Przedstawiono między innymi aspekty prawne związane ze sprzedażą bezpośrednią, problemy wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz zasady obrotu ziemią na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Prezentacje przygotowali specjaliści z zakresu prawa, weterynarii oraz podmioty realizujące usługi finansowe i edukacyjne dla rolnictwa.