ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2020

Unijna Dyrektywa Azotanowa

Politechnika Opolska. Międzynarodowe Warsztaty 13 12 20

Czysta woda ma ogromne znaczenie zarówno dla zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt, jak i stanu naturalnych ekosystemów. Wprawdzie azot jest ważnym składnikiem pokarmowym, pomocnym w uprawie roślin i zbóż i przyczyniającym się do ich wzrostu, jednak w wysokich stężeniach jest szkodliwy dla ludzi i przyrody. I dlatego Unijna Dyrektywa azotanowa ma na celu ochronę, jakości wód w całej Europie przez zapobieganie przedostawaniu się azotanów pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych i zachęcanie do stosowania dobrej praktyki rolniczej. I na to zwrócono uwagę w czasie kolejnych Międzynarodowych Warsztatów na Politechnice Opolskiej. Konferencja Naukowa zatytułowana,, Nowe dyrektywy unijne dla w świecie nauki – dyrektywa azotanowa a jakość surowców do produkcji żywności.’’

Organizatorem Warsztatów byli: Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej, Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

H.W.