ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

2020

Skuteczna ochrona przed myszami czy to możliwe?

W Izbie Rolniczej w Opolu zorganizowano konferencję poświęconą największemu ostatnio problemowi rolników na Opolszczyzny – walce z gryzoniami. W spotkaniu o skutecznych metodach ich zwalczania ciekawe o tym mówił dr Ulrich Völker z firmy AKRA Karner Dungerproduktion, zajmującej się między innymi produkcją ekologicznych preparatów ograniczających populację myszy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba rolników uczestniczących w konferencji uczestniczyło była ograniczona. I co ważne wielu postanowiło skorzystać z tej oferty aby sprawdzić preparat w polu i zagrodzie. Współorganizatorem konferencji był Andrzej Kotowicz z firmy AGRO-KOMBI. W czasie konferencji przedstawiano preparat z dwuletnimi badaniami inny sposób ja mówią Austriacy bardziej humanitarny, nieszkodzący środowisku i zmniejszający szybko populacje myszy.